Pehmeä on kovinta


27.6.2023

Työelämän pehmeät taidot, kuten empatia, luovuus, tiimityöskentely ja kyky ratkaista ristiriitatilanteita korostuvat menestyvillä yrityksillä ja yksilöillä.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Suvi Hämäläinen

 

Pehmeät taidot kulkevat läpi koko työyhteisön heijastuen suoraan asiakasrajapintaan ja tulokseen. Millaisia ajatuksia Lievestuoreen S-marketin marketpäälliköllä Elina Piispasella on tulevaisuuden työelämästä ja Keskimaalla työskentelystä?

- Keskimaalla työn seurantaa, organisointia ja viestintää on helpottamassa lukuisia erilaisia sähköisiä järjestelmiä ja työkaluja. Tärkein palikka kokonaisuudessa on kuitenkin työkaveri vieressä.

Työelämä muuttuu koko ajan kovaa vauhtia. Tämän myös Piispanen on huomannut uransa aikana. Digitalisaation lisäksi suuri muutos on tapahtunut työelämän ihmisläheisyydessä.

- Keskimaalla ymmärretään mielestäni hyvin se, että pehmeiden arvojen ja ihmisten kautta johtamisella päästään hyviin tuloksiin.

Piispasen mielestä hyvä esihenkilötyö on ennen kaikkea tasapuolista, jämäkkää ja yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista. Oman työnsä kautta hän haluaa myös varmistaa, että työtä rytmitetään tarpeeksi.

- Kaupan alalla työskentely on todella fyysistä. Työtä on voitava rytmittää siten että esimerkiksi fyysistä kuormaa ei tule liikaa. Hyvällä työsuunnittelulla tuetaan niin henkistä kuin fyysistä jaksamista.

Ihmiset työn keskiössä

Piispanen haluaa johtaa ihmisten kautta. Hän kokee, että yhteistyö Lievestuoreen S-marketissa sujuu hyvin ja tavoitteisiin päästään aina yhdessä.

- Olen iloinen siitä, että voin ottaa työssäni huomioon niin yksilöt kuin Lievestuoreen paikkakuntana. Moni asia onnistuu, kun mietimme porukalla millä keinoin pääsemme tavoitteeseen.

Työpaikan hyvä tunnelma nostaa tuottavuutta ja saa ihmiset loistamaan. Työ on mielekästä, kun työyhteisössä vallitsee hyvä tasapaino suorittamisen ja rentouden välillä.

- Meillä on täällä tosi positiivinen ilmapiiri ja ihmiset, joiden kanssa on helppo lähteä tekemään yhteistyötä tavoitteiden eteen. Koen, että työyhteisössämme suhtaudutaan avoimesti muutoksiin. Vaikka arjessa tulee vastaan haasteita, tartumme niihin arvojemme mukaan välillä sisulla ja aina yhdessä.

Nuoret työelämässä

Lievestuoreen S-markettiin on tänäkin vuonna tulossa useampia nuoria muun muassa kesätöihin ja Tutustu ja tienaa -kesätyöharjoitteluun.

- Työhaastatteluissa nuoret ovat erittäin kiinnostuneita tietämään millainen ilmapiiri työyhteisössä on, myös vastuullisuus nousee usein keskusteluissa esiin.

Hyvän työilmapiirin lisäksi nuoret kaipaavat tarkkaa palautetta.

- He toivovat selkeästi enemmän palautetta ja kaipaavat erityisesti tarkkaa tietoa siitä missä ovat erityisesti onnistuneet, pelkkä yleinen ”teit hyvää työtä” ei riitä.

Oman työnsä kautta Piispanen haluaa olla edesauttamassa muiden ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä.

- Minulla on kova luotto ihmisiin. Kun annetaan uskoa ja tilaa kasvaa, niin tulokset voivat olla mielettömiä. Jos sinulla on etenemishaaveita omalla urallasi, ota ne rohkeasti puheeksi esihenkilösi kanssa ja niitä voidaan lähteä yhteisvoimin edistämään.

 

Lue lisää urapoluista Keskimaalla tästä.