Tutor kulkee valmennettavan rinnalla


15.8.2023

Keskimaan eteläisten S-markettien ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen toimii loppuvuodesta 2023 alkavassa S-Päällikkö-valmennusohjelmassa valmennettavien tutorina jo kahdeksatta kertaa.

Juttu: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

 

Syksyllä alkavasta S-Päällikkö-valmennusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden esihenkilöitä Keskimaan tulosvastuullisiin marketkaupan päällikkötehtäviin. Kukin valmennukseen valittu opiskelija saa koulutuksen alussa oman tutorinsa, joka on hänen rinnallaan koko valmennuksen ajan.

- Meille tutoreille on tärkeää, että opiskelija saa maksimaalisen kokemuksen valmennuspolustaan. Olemme tukena, tsemppaajina ja vierellä kulkijoina koko valmennuksen. Tutorina oleminen vaatii vankkaa osaamista, empatiaa ja herkkää korvaa, toteaa Lehtinen.

Tutorin ja valmennettavan välinen keskusteluyhteys on erittäin tärkeää. Kun valmennettava puhuu avoimesti toiveistaan ja mahdollisista haasteistaan, häntä voidaan parhaiten auttaa eteenpäin.

- Voin muun muassa jakaa omaa asiantuntemustani, ohjata eri tiedon ja asiantuntijoiden pariin, aikatauluttaa asioita uudestaan ja muuttaa harjoittelupaikkoja sopivammaksi.

Lehtiselle tutorina toimiminen on erittäin mieluisaa. Hän kokee oppivansa joka kerta jotain uutta myös itse.

Jokaisen polku on erilainen

S-Päällikkö-valmennuksen aikana pääsee oppimaan rinta rinnan eri ammattilaisten kanssa ja luomaan hyvät suhteet muihin valmennettaviin ympäri Suomen. Työkierron kautta opiskelija pääsee tutustumaan Keskimaalla oleviin eri marketkaupan ketjuihin ja niiden toimintatapoihin.

- Jokaisen valmennusaika koostuu työkierrosta useassa eri yksikössä ja jokaiselle jaksolle on asetettu aina erillinen oppimistavoite. Lähijaksojen ja käytännön työssäoppimisen lisäksi valmennus sisältää verkko-opiskelua, ammattikirjallisuuden lukemista, oppimistehtäviä ja projektityön tekemisen, Lehtinen avaa.

Valmennuspolku räätälöidään kullekin sopivaksi, huomioon otetaan opiskelijan omat toiveet ja osaamistaso. Säännöllisillä tutortapaamisilla varmistetaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja korjataan kurssia, jos siltä näyttää.

- Jokaisen polku on erilainen ja on todennäköistä, että alussa määritellyt painopisteet muuttuvat matkan varrella sen mukaan mitä opiskelija kokee tarvitsevansa. On todella mielenkiintoista nähdä ihmisten kehittyminen ja olla mukana, kun he kulkevat kohti omia unelmiaan.

Valmistumisen jälkeen vastuutehtävät voivat olla alkuun esimerkiksi saatavuusvastaavan tai apulaispäällikön tehtäviä. Osalle valmennettavista voi avautua mahdollisuuksia päällikkötehtäviin jo valmennuksen aikana. Ensimmäiset päällikkötehtävät ovat useimmiten jossain muualla kuin Jyväskylässä.

 

Kenelle valmennus sopii?

Tulevaisuuden johtajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä käsitellä hankaliakin tilanteita. Johtaminen on menossa yhä vahvemmin ihmislähtöiseksi, automaation ratkaistessa enemmän prosesseihin liittyviä ongelmia ja työtehtäviä.

- Nykyajan päälliköt ovat vahvasti läsnä arjen työssä, kantamassa vastuuta, näyttämässä esimerkkiä ja johtamassa tiimiä hyvään tulokseen – varmistaen samalla, että työ on ihmisen kokoista.

Lehtinen kokee, että valmennus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten johtamisesta, ovat tuloshakuisia ja hyviä hallitsemaan isojakin kokonaisuuksia.

- Tärkeintä on kuitenkin kyky sopeutua hektiseen työhön ja työtä pelkäämätön asenne. Valmennettavien on oltava myös valmiita liikkumaan, sillä työkiertoa on useille paikkakunnille.

 

Lue lisää valmennuksesta ja hae, haku on auki 21.8-10.9.: S-päällikkövalmennus - Osuuskauppa Keskimaa