Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa 183 ehdokasta – vaalitapana suora henkilövaali


10.9.2021

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston ehdokasasettelu on päättynyt ja ehdokasilmoitukset on vahvistettu. Edustajiston vaaleissa ehdolle asettuu yhteensä 183 osuuskaupan jäsentä.   Keskimaan 50-jäsenisen edustajiston vaalit järjestetään lokakuussa 4.10.−17.10.2021

Osuuskauppa Keskimaan ehdokasasettelu oli 16.−31.8.2021 välisenä aikana. Edustajiston vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa suorana henkilövaalina, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, riippumatta ehdokasilmoitusten äänimääristä.

− Teimme viime vuonna sääntömuutoksen, jonka myötä muutimme vaalijärjestyksemme suoraksi henkilövaaliksi. Tämä muutos vaalitavassa on välittynyt suoraan ehdokasasetteluun, sillä pitkien ehdokaslistojen sijaan saimme paljon ehdokasilmoituksia ihan yksittäisistä ehdokkaista. Tiedostimme, että hyvin todennäköisesti ehdokkaiden määrät tulevat laskemaan vaalitavan muutoksen myötä, toteaa Osuuskauppa Keskimaa talousjohtaja Niko Toivanen.

− Ehdokasasettelu herätti paljon positiivista kiinnostusta osuuskaupan toimintaan. Edustajiston tehtävä on äärimmäisen tärkeä paitsi merkittäviä päätöksiä tekevänä toimielimenä, myös kontaktipintana ja äänitorvena asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä. Uskomme, että nyt meillä on mukana ehdokkaina aitoja vaikuttamisen haluisia asiakasomistajia, Toivanen jatkaa.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa ehdolle asettuu yhteensä 183 osuuskaupan jäsentä eli asiakasomistajaa, hyväksyttyjä ehdokasilmoituksia oli 63. Edellisessä vaalissa ehdokkaita oli 270, jätettyjä ehdokaslistoja 26. Vaalissa valitaan 50 edustajiston jäsentä. Nykyisistä edustajiston jäsenistä 33 asettui ehdolle. Ehdokkaiden ikäjakauma on 26−82 vuotta.

 

 

Jäsenalue

Edustajiston jäseniä valitaan Ehdokkaita Ehdokasilmoituksia
Eteläinen jäsenalue 12 43 16
Jyväskylän jäsenalue 27 105 33
Pohjoinen jäsenalue 11 35 14
Yhteensä: 50 183 63

 

Näin vaalit etenevät

Osuuskauppa Keskimaan vaalien äänestysaika on 4.10.−17.10.2021 ja samaan aikaan aukeaa myös vaalikone osoitteessa keskimaa.fi/vaalit. Äänestäminen vaaleissa onnistuu sähköisesti verkossa tai postitse äänestyslipulla. Asiakasomistajien koteihin jaetaan ennen äänestysajan alkua äänestysmateriaali ohjeistuksineen. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Vaalien tulos julkistetaan, kun S-vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen.

Ehdokaslista löytyy osoitteesta: https://keskimaa.fi/vaalit/ehdokkaille/Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi


Käytännön kysymykset vaaleihin liittyen:

Osuuskauppa Keskimaa, johdon assistentti, S-vaalilautakunnan jäsen Suvi Elonheimo-Tikkanen, 010 767 3009,  suvi.elonheimo-tikkanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, asiakkuuspäällikkö, Tuija Kivi, 010 767 3083, tuija.kivi@sok.fi