Keskimaan marketkaupan johtoa vahvistetaan vastaamaan entistä paremmin tämän päivän toimintaympäristön tarpeita, kun keskijohtoon perustetaan kaksi uutta roolia. Keskimaan yhteensä 28* S-marketin johtaminen jaetaan kahden ryhmäpäällikön sijaan jatkossa kolmelle ryhmäpäällikölle, kun taas Keskimaan Prismojen johtamisesta kokonaisvastuu siirtyy kahden Prismajohtajan sijaan yhdelle Prismajohtajalle. Lisäksi marketkaupan asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen perustetaan uusi ryhmäpäällikön rooli. Marketkaupan johdon uusi organisaatio on voimassa 1.4.2024 alkaen.

Osuuskauppa Keskimaa on uudelleenorganisoinut marketkaupan johtamisen. S-marketien lukumäärä lähenee 30 myymälää Keski-Suomessa, joten ketjun johtamista halutaan vahvistaa entisestä lisäämällä ryhmäpäälliköiden määrä kahdesta kolmeen. S-marketin ryhmäpäällikön tehtäviin kuuluvat mm. oman alueen markettien toiminnasta ja kokonaistuloksesta vastaaminen. S-marketien ryhmäpäälliköt ovat 1.4. alkaen Outi Terho, Joonas Heiskanen ja Jarno Minkkinen. Outi Terho siirtyy tehtävään Sale-ryhmäpäällikön tehtävästä, Joonas Heiskanen Seppälän Prismajohtajan tehtävästä ja Jarno Minkkinen jatkaa roolissaan. Uuden Sale-ryhmäpäällikön rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

− Jatkossa Keskimaan S-marketien toimintaa ohjaa kolme ryhmäpäällikköä, joilla kullakin on 8–10 S-marketia vastuullaan ja toimien S-marketpäälliköiden esihenkilöinä. S-market ryhmäpäälliköiden lisäksi Sale-ketjun ryhmäpäällikkö ohjaa vastaavasti Keskimaan 12 Salen liiketoimintaa. Yhdessä marketpäälliköiden kanssa ryhmäpäälliköt organisoivat myymälöiden toimintaa tehokkaasti ja auttavat kehittämään muun muassa asiakaskokemusta sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä. S-marketien määrän kasvaessa tarvitsemme vahvistusta tiimiin, avaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Prismojen johtamista yhtenäistetään, kun nykyinen S-market-ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen siirtyy Prismajohtajaksi johtamaan kaikkia kolmea Keskimaan Prismaa. Nykyinen Keljon ja Palokan Prisman johtaja Tommi Viitanen siirtyy uuteen rooliin marketkaupan asiantuntijapalveluiden ryhmäpäälliköksi. Sokoksen ja Kauppakeskus Sokkarin johtajana jatkaa Una Hirvilammi.

− Prismojen johtamisen keskittämisellä halutaan edistää Keskimaan kolmen Prisma yhteistyötä ja toimintatapoja entisestään. Marketkaupan asiantuntijapalveluiden ryhmäpäällikön keskeisiä tehtäviä ovat marketkaupan prosessien ja toiminnan kehittäminen sekä muun muassa digitalisaation tuomien hyötyjen varmistaminen. Uskomme, että näillä muutoksilla olemme entistä valmiimpia vastaamaan marketkaupan muutoksiin ja uusiin haasteisiin, Vesa Kyllönen päättää.

Uudet vastuut tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.
*) luku pitää sisällään Mestarin Herkun sekä S-market Uuraisen ja S-market Mäki-Matin

organisaatiokaavio

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen, vesa.kyllonen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston kokouksessa 12.12.2023 valittiin hallitus vuodelle 2024. Keskimaan hallitus jatkaa työtään tulevana vuonna entisellä kokoonpanolla. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Sami Kettunen. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa Minna Lappalainen Kannonkoskelta.

Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 12.12.2023 hallituksen jäseniksi vuodelle 2024:

Lamberg Juha-Antti, professori
Tikkanen Suvi, markkinointijohtaja
Uotinen Markku, kehitys- ja hankintajohtaja
Äänismaa Pekka, yhteysjohtaja
Määttä Antti, toimitusjohtaja, pj.

Keskimaan hallituksen puheenjohtajana toimii Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaisesti Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Hallituksen sihteerinä toimii Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Keskimaan hallitus

Keskimaan hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajiston kokoonpano vuonna 2024. Kuvassa vasemmalta oikealle: Markku Uotinen, Niko Toivanen, Antti Määttä, Minna Lappalainen, Juha-Antti Lamberg, Sami Kettunen, Pekka Äänismaa ja Suvi Tikkanen. Kuva: Anne Kalliola

Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2024 jatkaa Ceili Oy:n toimitusjohtaja Sami Kettunen Jyväskylästä ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa JAMK:n Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen Kannonkoskelta. Sami Kettunen on toiminut Keskimaan hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien, Minna Lappalainen jatkaa tehtävässä toista vuotta.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, puh. 010 7673 011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja, Niko Toivanen, puh. 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto kokoontui syyskokoukseen tiistaina 28.11.2023. Kokouksessa valittiin hallintoneuvosto seuraavalle kaudelle. Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston syyskokouksessa 28.11.2023 valittiin hallintoneuvosto vuodelle 2024. Henkilövalintojen lisäksi syyskokouksessa käsitellään osuuskaupan sääntömääräiset asiat, joita ovat toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta, edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten sekä puheenjohtajien palkkioista päättäminen sekä tilintarkastajien valinta tarpeen mukaan.

Hallintoneuvoston erovuoroisista valittiin uudelle kaudelle 2024–2026 eteläiseltä jäsenalueelta Erkki Jormakka Hankasalmelta, Ahti Weijo Luhangasta sekä uutena jäsenenä Johan Porkkala Jämsästä. Jyväskylän jäsenalueelta hallintoneuvostoon valittiin uudelle kaudelle Petri Pouta ja Timo Rautiainen. Pohjoiselta jäsenalueelta kaudelle 2024–2026 valittiin Hanna Hautamäki Petäjävedeltä ja Henna Penttinen Äänekoskelta.

Lisäksi Jyväskylän jäsenalueen tänä vuonna vapautuneelle paikalle hallintoneuvostoon valittiin Liisa Kuparinen. Kuparinen on erovuorossa vuonna 2024.

Osuuskauppa Keskimaan tilintarkastajana vuonna 2024 jatkaa KPMG Oy, päävastuullisena Johanna Gråsten, KHT.

Keskimaan hallintoneuvosto vuonna 2024

Hanho Maria, Keuruu
Hautamäki Hanna, Petäjävesi
Hovikoski Mervi, Jyväskylä
Jormakka Erkki, Hankasalmi
Kettunen Sami, Jyväskylä
Kumpulainen Ritva, Viitasaari
Kuparinen Liisa, Jyväskylä (UUSI)
Kyrö Mika, Jämsä
Lappalainen Minna, Kannonkoski
Lenkkeri Kimmo, Jyväskylä
Liukkonen Ari-Pekka, Jyväskylä
Lunttila Tommi, Äänekoski
Paloniemi Aila, Jyväskylä
Penttinen Henna, Äänekoski
Pernu Ilkka, Jyväskylä
Porkkala Johan, Jämsä (UUSI)
Pouta Petri, Jyväskylä
Rautiainen Timo, Jyväskylä
Sahindal Anna-Leena, Jyväskylä
Tammivuori Elina, Muurame
Weijo Ahti, Luhanka

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi


Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.11.2023 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määtän. Hallinto-neuvoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparta. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohta-jan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää 12 jäsenessä.Elon logo

Elon hallitus 1.1.2024 alkaen

toimitusjohtaja Antti Aho, Aava Terveyspalvelut Oy
Chief Financial Officer Minna Alitalo, Teknos Oy
varatoimitusjohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry
Chief Technology Officer Sakari Jorma, Accountor Group
pääjohtaja Juha Koponen, LähiTapiola-ryhmä
puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava ry
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry
puheenjohtaja Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro
työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, SAK ry
puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Senior Fellow Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto
toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Fennia

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista. Vaalivaliokunnan jäseneksi eronneen Satu Yrjäsen tilalle Yrjäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2025 saakka valittiin vakuutuksenottajien valitsemana jäsenenä Antti Määttä. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Määttä ja vara-puheenjohtajana jatkaa Jaana Ylitalo.

https://www.elo.fi/fi-fi/tietoa-elosta/hallinto/hallintoneuvosto

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja Antti Määttä, puh. 010 767 3011
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, lakiasiainjohtaja Harri Christensen, puh. 040 518 7284

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintoneuvosto on valinnut SOK:n hallituksen vuodelle 2024. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä jatkaa SOK:n hallituksessa.

SOK:n hallitus vuodelle 2024 on valittu. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa SOK:n pääjohtaja Hannu Krook. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä jatkaa SOK:n hallituksessa kolmatta peräkkäistä vuotta.

Osuuskauppa Keskimaata vuodesta 2010 luotsannut Antti Määttä on toiminut ensimmäisen kerran SOK:n hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2012, jonka jälkeen hän on toiminut SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2013–2021, joista vuosina 2015–2019 hän on toiminut SOK:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

SOK:n hallitus 2024:

Hannu Krook, pääjohtaja, SOK, puheenjohtaja
Kim Biskop, toimitusjohtaja, Osuuskauppa KPO
Nermin Hairedin,toimitusjohtaja
Katri Harra-Salonen, digijohtaja
Antti Heikkinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, HOK-Elanto
Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa
Antti Määttä, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keskimaa
Juha Riikola, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskauppa

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, antti.maatta@sok.fi, 010 767 3011

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan maksaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta vuoden 2022 tuloksesta. Ylijäämänpalautus asiakasomistajille on yksi tapa tukea keskisuomalaisten ostovoimaa ja hyvinvointia. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille tänä vuonna lähes 9,6 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa 20.4.2023 ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Keskimaa jakaa omistajilleen kesäkuussa ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Vuoden 2022 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan yli 9,5 miljoonaa, mikä on noin 2 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 1,75 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 805 842 €. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille 9. kesäkuuta.

− Ylijäämänpalautus on tärkeä etuus ja palkkio asiakasomistajillemme vuoden ostoista Keskimaalle. Tänä vuonna halusimme aikaistaa päätöstä ylijäämänpalautuksen maksamisesta, jotta saamme sen maksuun jo kesäkauden alkuun, samalle päivälle kuin asiakasomistajillemme maksetaan myös bonukset. Hyvän tulosvuoden siivittämänä maksamme ylijäämänpalautusta jopa 1,75 %, mikä on 0,25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Uskomme, että nousseiden elinkustannusten vuoksi tänä vuonna maksettavalla ylijäämänpalautuksella on entistä suurempi merkitys, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta yli 20 vuoden ajan.

Osuuskauppa Keskimaan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 169,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua viime vuoteen 8,9 prosenttia. Tammi-maaliskuun operatiivinen tulos oli 3,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Alkuvuoden tulosparannusta vauhditti erityisesti matkailu- ja ravitsemiskaupan normalisoituminen, kun edellisvuonna koronarajoitukset rajoittivat vielä merkittävästi alan myyntiä.

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,3 % 123,3 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 113,2 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,3 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 12,1 prosenttia. Käyttötavarapuolen liikevaihdon laskuun vaikuttaa erityisesti Kodin Terran liiketoiminnan päättyminen joulukuussa 2022.

− Alkuvuoden ajan kauppa on käynyt erinomaisesti. Keskimaan päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi kehitys on jatkunut, markkinaosuus on kasvanut selvästi ja tulos on pysynyt ennallaan. Olemme myös tyytyväisiä parantuneeseen tulokseen käyttötavarapuolen osalta, johon vaikuttaa Sokoksen onnistunut alkuvuosi ja niin ikään Kodin Terran liiketoiminnan poisjääminen. Kuitenkin voimakkaimmin Keskimaan tuloksen kasvuun vaikuttaa liikennekaupan ja matkailu- ja ravitsemiskaupan normalisoituminen edelliseen koronan sävyttämään alkuvuoteen verrattuna, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 69,9 %. Ravintolakauppa (5,9 milj.€) kasvoi 67,9 % ja majoituskauppa (3,2 milj.€) kasvoi 73,8 %. Ravintola- ja matkailukaupan vuoden 2022 alkuun vaikutti koronarajoitukset, jonka jälkeen liiketoiminta on normalisoitunut koronaa edeltävälle tasolle, mikä näkyy voimakkaana kasvuna alkuvuoden luvuissa.

Liikennekaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 4,5 % 34,9 miljoonaan euroon. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 6,6 miljoonalla eurolla (+ 13,6 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 28,3 miljoonaa euroa (+ 2,6 %).

− Koko vuoden osalta ennakoimme Keskimaan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen toteutuvan viime vuoden tasolla. Tästä on hyvä jatkaa luottavaisin mielin kohti kesäkauppaa, Määttä toteaa.

Merkittäviä investointeja myymäläverkostoon ja matkailuun

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti. Maaliskuussa valmistuivat myymäläuudistukset Laukaan, Viitasaaren ja Äänekosken S-marketeissa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Keskimaan kaikki 25 S-markettia on uudistettu ilmeeltään ja miljööltään uudistetun S-market-ilmeen mukaisiksi.

Uusista marketkaupan liikepaikkainvestointipäätöksistä merkittävin on keväällä alkava Uuraisten uuden S-marketin rakentaminen. Korpilahden keskustaan mahdollisesti rakennettavasta uudesta S-marketista Keskimaan hallitus on tekemässä investointipäätöksen juhannukseen mennessä.

Liiketoimintaverkostossa muutoksen aiheutti Prisma Seppälän kiinteistössä toimineen kauneuden erikoisliikkeen Emotion Seppälän sulkeminen 19.2.2023.

Keskimaan hotelli- ja ravitsemistoimialalla päästiin kertomaan uusista investointihankkeista.

Original Sokos Hotel Alexandrassa valmistaudutaan syksyllä 2023 alkavaan mittavaan uudistukseen, jossa lähes puolet hotellin huoneista uudistetaan kokonaisvaltaisesti.

Maaliskuussa Keskimaa julkaisi yhdessä Himos-Yhtiöt Oy:n kanssa solmitun esisopimuksenjossa kolmen tontin ostamisesta Himoksen länsirinteiden juurelta. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 120 korkealaatuista majoitushuoneistoa ja ravintola. Lopullinen rakentamispäätös tehdään kustannustason varmistuttua vuoden 2023 aikana.

− Olemme olleet jo pitkään kiinnostuneita Himoksen ja näin koko Keski-Suomen matkailun kehittämisestä. Uskomme, että toteutuessaan tämä hanke tekee Himoksesta entistä vetovoimaisemman kohteen koko Suomen vapaa-ajan matkailukentässä. Himoksen kokonaisuus tulee olemaan erittäin hyvä ja odotettu lisä meidän palvelutarjontaamme, Antti Määttä toteaa.

Keskimaa tarjoaa kesätöitä ja harjoittelupaikkoja lähes tuhannelle työntekijälle

Keskimaa on merkittävä keskisuomalainen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 973 työntekijää.

Keskimaa rekrytoi satoja kesätyöntekijöitä töihin toimipaikkoihin eri puolille Keski-Suomea. 15−17 -vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta työllistetään kesätyöntekijöiden lisäksi lähes 500 ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 5,8 miljoonaa euroa. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa 20.4.2023 maksaa ylijäämänpalautusta vuoden 2022 ostoista yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa.

Keskimaan vuoden 2022 vuosikatsaus on julkaistu osoitteessa: https://keskimaa.fi/tietoa-meista/vuosikertomus/

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto nousi ennakoitua enemmän ja myös tulos parani. Erityisesti matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan ripeä palautuminen korona-ajoista vauhditti liikevaihdon kasvua ja tuloksen paranemista. Päivittäistavarakaupassa pidimme kiinni edullisen ruokakorin lupauksesta asiakkaillemme, jonka myötä Keskimaan markkina-asema päivittäistavarakaupassa vahvistui entisestään.

Keskimaan vuoden 2022 verollinen myynti oli 891,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi 733,2 miljoonaa euroa, mikä oli 10,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Operatiivinen tulos oli 25,2 miljoonaa euroa (ed. v. 19,6 miljoonaa euroa), ollen 3,4 % liikevaihdosta. Keskimaan omavaraisuusaste oli 79,6 % (ed. v. 80,2 %).

– Osuuskaupan merkitys on korostunut aina vaikeina aikoina. Niin myös vuonna 2022, jota leimasivat Ukrainan sota, kiihtyvä inflaatio ja energiakriisi. Meidän tehtävämme on taata omistajillemme edullisin ostoskori toimialueemme jokaisella paikkakunnalla. Viime vuonna tuotteiden sisäänostohintojen noustessa voimakkaasti tehtävä oli haastava, mutta onnistuimme pitämään hintojen nousut mahdollisimman pieninä ja edelleen parantamaan hintakilpailukykyämme kilpailijoihimme nähden. Markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa vahvistui, joten asiakasomistajamme selvästikin luottavat meihin myös vaikeina aikoina, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Keskimaan päivittäistavarakaupan vahva kehitys jatkui. Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 % ja sen sisällä ruoan verkkokauppa kasvoi 56,6 %. Keskimaan päivittäistavarakaupan myynti kasvoi selvästi muuta päivittäistavaramarkkinaa vahvemmin.

Käyttötavarakaupan liikevaihto nousi 0,2 % edellisestä vuodesta. Käyttötavarakaupan myynteihin vaikutti niin hintojen nousu kuin kuluttajien varovaisuus hankinnoissa. Positiivisena poikkeuksena oli Sokos-tavaratalo, jossa myynti kasvoi muuta kauppaa voimakkaammin. Jyväskylän Kodin Terran liiketoiminnan lopettaminen vaikutti omalta osaltaan merkittävästi käyttötavarakaupan myynnin rakenteeseen.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskauppa kasvoi 34,4 % edellisestä vuodesta 2021, jota väritti erilaiset koronaan liittyvät liiketoimintarajoitukset. Matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos parani edellisestä vuodesta, mutta jäi edelleen tappiolle. Syynä koko vuoden tappiollisuuteen oli vuoden 2022 alkukuukausina koronaviruspandemian tuomat haasteet ja rajoitteet koko toimialalla Suomessa.

− Matkailu- ja ravintolakauppa normalisoitui vihdoin keväällä 2022 kahden koronavuoden jälkeen. Kesäkuukaudet olivat jopa ennätysvilkkaita Keskimaan ravintoloissa ja hotelleissa. Hyvä kehitys jatkui syksyn edetessä huipentuen pikkujoulusesonkiin, kun pitkän tauon jälkeen päästiin jälleen vapaasti syömään ja viihtymään yhdessä, tiivistää Antti Määttä matkailu- ja ravintolakaupan vaiherikasta vuotta.

Liikennekaupan liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 27,5 %. Liikevaihdon kasvu selittyy polttonesteiden markkinahintojen nousulla, Keskimaan polttonestekaupan myydyt litrat laskivat edellisestä vuodesta. Ravintola- ja marketkaupassa ihmisten liikkumisen ja matkustamisen lisääntyminen vuodesta 2021 kasvatti niin myyntiä kuin asiakasmääriä merkittävästi ABC-liikennemyymälöissä.

Investointeja ja muutoksia palveluverkostossa

Keskimaan investoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa.

Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti vuonna 2022. S-market Savelan 1000 neliön laajennus valmistui maaliskuussa. S-market Laukaassa ja S-market Äänekoskella aloitettiin syksyllä mittavat myymäläuudistukset. S-market Pihtiputaan ja S-market Viitasaaren myymälä- ja toimitilauudistukset alkoivat vuoden 2022 lopulla. Sale-ketjussa Sale Huhtasuon myymälä uudistettiin ja Sale Konginkangas muutti uusiin, nykyaikaisempiin myymälätiloihin. Liikennemyymälöiden verkoston osalta ABC Viitasaari päivitettiin ABC-ketjun brändiuudistuksen mukaiseksi, niin sisä- kuin ulkoilmeen osalta.

Yksi vuoden odotetuimpia hetkiä oli Sataman Viilun avaus Jyväskylän satamaan kesäkuun alussa. Lisäksi uusia avauksia olivat Prisma Seppälän kiinteistöön avattu kauneuden erikoisliike Emotion Seppälä sekä Kukkakauppa Ilona. Emotion Seppälä päädyttiin sulkemaan 19.2.2023.

Yksittäinen suuri muutos palveluverkostoon oli, kun Jyväskylän Kodin Terran liiketoiminta päädyttiin lopettamaan pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan vuoksi. Lisäksi muutoksia tapahtui Sale-verkostossa, kun Hankasalmen asemalla toiminut Sale Hankasalmi jouduttiin sulkemaan myymälän kiinteistön huonon kunnon vuoksi.

Ravintolaverkosto muuttui, kun yökerho Bran toiminta lopetettiin alkuvuodesta pitkän koronasulun päätteeksi. Ravintoloiden osalta toinen merkittävä muutos oli Paviljonki Ravintoloiden toiminnan lopettaminen 30.6.2022, kun Keskimaan sopimuskausi päättyi Jyväskylän Messujen messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa.

Uusia aluevaltauksia tehtiin kun, sähköautojen latausverkoston kehittäminen jatkui suunnitelmallisesti. Keskimaan ABC-latausasemien verkosto laajeni vuoden aikana 10 latausasemaan, joista yhdeksän avattiin vuoden 2022 aikana.

Asiakasomistaja- ja S-Pankki-palveluiden osalta uutena palveluna Keskimaan alueella aloitti kiertävä palveluauto S-Biili, joka tuo asiakasomistajuuden ja S-Pankin palvelut pienemmille paikkakunnille.

− Vuosi oli jopa ennätyksellisen vaiherikas palveluverkoston muutoksien osalta. Pääsimme avaamaan jopa historiallisena hankkeena tituleeratun Sataman Viilun. Samaan vuoteen mahtui myös ikäviä päätöksiä. Jouduimme lopettamaan rautakauppamme Kodin Terran pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan seurauksena ja Hankasalmen aseman Salen vuokrakiinteistön huonon kunnon vuoksi. Uusista hankkeistamme pääsimme hyvää vauhtiin sähköautojen latausverkoston osalta ja samaan tapaan ruoan verkkokaupassa jatkui voimakas kasvu palvelun kehittämisen ansiosta, summaa Antti Määttä vuoden tapahtumia.

Henkilökunta ansaitsi jälleen erityiskiitoksen – asiakasomistajille historiallisen suuret rahalliset palautukset

Keskimaan hallitus päätti joulukuussa 2022, että henkilökunnalle maksetaan kiitoksena erittäin haastavan vuoden ennakoitua paremmasta tuloksesta yhteensä yli miljoona euroa ylimääräistä tulospalkkiota muiden koko henkilökunnan tulospalkkioiden lisäksi. Ylimääräisen palkitsemisen piirissä on koko Keskimaan henkilökunta johtoryhmää lukuun ottamatta. Keskimaan henkilökunnalle ylimääräisenä tulospalkkiona maksetaan 0,35 € jokaisesta vuoden 2022 aikana tehdystä työtunnista.

− Haluamme ylimääräisellä tulospalkkiolla kiittää henkilökuntaamme onnistuneesta vuodesta näinä hyvin poikkeuksellisina aikoina. Vuosi on ollut merkittävästi edellistä vuotta ja ennusteitamme parempi. Vuoteen on sisältynyt myös paljon ikäviä ja meidän kaikkien arkeen epävarmuutta tuovia asioita, taustoittaa Määttä.

Aktiivisessa työsuhteessa Keskimaalla oli vuoden 2022 aikana keskimäärin 2 085 henkilöä, mikä oli edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 174 henkilöä enemmän. Kesällä 2022 Keskimaa tarjosi kesätöitä yli tuhannelle työntekijälle, joista lähes 600 oli perinteisiä kesätyöntekijöitä ja 489 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita.

Vuoden 2022 lopussa Keskimaalla oli 137 011 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi 1 112 omistajalla. Vuodelta 2022 asiakasomistajille rahana maksettavat edut ovat yhteensä 36,0 miljoonaa euroa (Bonus 24,8 milj.€, maksutapaetu 0,8 milj.€, ylijäämän palautus noin 9,6 milj.€ ja osuusmaksun korko noin 0,8 milj.€). Nämä maksettavat edut ovat Keskimaan historian kaikkien aikojen suurimmat. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan kesällä 2023, mikäli edustajisto hyväksyy kevätkokouksessa hallituksen esityksen. Tällöin Keskimaan asiakasomistajien vuosittainen palkitseminen (Bonus, maksutapaetu, ylijäämän palautus, osuusmaksun korko) vuodelta 2022 on keskimäärin 266 € / asiakasomistaja (ed. v. 238 €).

Osuuskauppa Keskimaa
2022 (milj.€)
2021 (milj.€)
muutos %
Verollinen myynti 891,6 809,7 10,1
Liikevaihto 733,2 666,0 10,1
Operatiivinen tulos 25,2 19,6 28,5
Tilikauden tulos 19,5 16,0 22,0
Henkilömäärä
Henkilömäärä
Hlö.muutos
Asiakasomistajien määrä 137 011 135 899 1112
Henkilökunnan määrä keskimäärin 2 085 1 911 174
Henkilökunnan määrä kokoaikaiseksi muutettuna 1 752 1 654 98

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston kokouksessa 13.12.2022 valittiin hallitus vuodelle 2023. Keskimaan hallitus jatkaa työtään tulevana vuonna entisellä kokoonpanolla.  Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Sami Kettunen. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Lappalainen Kannonkoskelta.

Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 13.12.2022 hallituksen jäseniksi vuodelle 2023:

Keskimaan hallituksen puheenjohtajana toimii Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaisesti Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Hallituksen sihteerinä toimii Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2023 jatkaa Ceili Oy:n toimitusjohtaja Sami Kettunen Jyväskylästä ja hallintoneuvoston uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin JAMK:n Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen Kannonkoskelta.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, puh. 010 7673 011, antti.maatta@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja, Niko Toivanen, puh. 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto kokoontui syyskokoukseen torstaina 1.12.2022. Kokouksessa valittiin hallintoneuvosto seuraavalle kaudelle. Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenen toimintakausi on kolme vuotta.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston syyskokouksessa 1.12.2022 valittiin hallintoneuvosto vuodelle 2023.

Hallintoneuvoston erovuoroisista valittiin uudelle kaudelle 2023–2025 eteläiseltä jäsenalueelta Mika Kyrö Jämsästä, Mervi Hovikoski Jyväskylästä ja pohjoiselta jäsenalueelta Maria Hanho Keuruulta. Uusina hallintoneuvoston jäseninä aloittavat Elina Tammivuori Muuramesta ja Ari-Pekka Liukkonen sekä Aila Paloniemi Jyväskylästä. Osuuskauppa Keskimaan henkilökunnan edustajaksi hallintoneuvostoon kaudelle 2023–2025 valittiin Keskimaan henkilökunnan keskuudesta Prisma Keljossa työskentelevä Kimmo Lenkkeri.

Osuuskauppa Keskimaan tilintarkastajana vuonna 2023 jatkaa KPMG Oy, päävastuullisena Johanna Gråsten, KHT.

Keskimaan hallintoneuvosto vuonna 2023

 


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Antti Määttä, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi