Ilo auttaa 2024

Tänä vuonna Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksemme on 139 974 euroa!

Keskimaan vuoden 2024 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus kohdentuu keskisuomalaisten ikäihmisten digitaitojen kartuttamiseen, yli 70 maksuttoman digitaitotapahtuman voimin. Lisäksi osa lahjoitussummasta ohjataan kriisi- ja mielenterveystyön tukemiseen.

Ikäihmisille lisää digitaitoja

Ikäihmisten digiosaamisen kasvattaminen sekä mielenterveystyön tukeminen valittiin Ilo auttaa 2024 -lahjoituksen teemoiksi keskisuomalaisten eri alojen asiantuntijoiden kuulemisen ja asiakasomistajille tehdyn kyselyn perusteella.
Sekä asiantuntijoiden haastatteluissa että asiakasomistajien toiveissa nousi selkeästi esiin, että senioriväestömme kaipaa apua jatkuvasti lisääntyvien sähköisten palvelujen käytössä. Yhteiskunnan digitalisoituminen aiheuttaa suurelle osalle ikäihmisistä vaikeuksia arjessa selviytymiseen ja saattaa pahimmillaan jopa syrjäyttää ikääntyneitä, joille uusi tekniikka on vierasta. Ilo auttaa -lahjoituksella haluamme auttaa mahdollisimman suuren joukon keskisuomalaisia senioreita digipalveluiden osaajiksi.

Toisena keskeisenä keskisuomalaisten ihmisten hyvinvoinnin haasteena asiantuntija- ja asiakasomistajakommenteissa nousi esiin mielenterveysongelmat ja -palvelujen saatavuus. Tästä syystä osa Ilo auttaa 2024 -lahjoituksesta suunnataan mielenterveys- ja kriisityön tukemiseen.

Ilo auttaa -kokonaissumma jo lähes miljoona euroa

Ilo auttaa -hyväntekeväisyyttä on tehty  vuodesta 2017 lähtien. Lahjoitus on ollut alusta alkaen yksi euro per Keskimaan asiakasomistaja. Summa on kohonnut vuosittain sitä mukaa, kun asiakasomistajien määrä on kasvanut. Vuoden 2024 lahjoitus on 139 974 euroa. Nyt käynnissä oleva vuoden 2024 kampanja mukaan lukien, nousee Ilo auttaa -lahjoitussumma kokonaisuudessaan jo noin 940 000 euroon. 

Koulutetut vertaisopastajat jakavat osaamistaan yhteensä yli 70 maksuttomassa digitaitotilaisuudessa. Tilaisuuksissa osallistujat saavat oppia tietokoneen, älypuhelimen, mobiilisovellusten ja verkkosivustojen käyttöön, liittyen esimerkiksi pankkiasioihin, terveyspalveluihin, veroasioihin ja sosiaalisiin kanaviin. Verkkopalveluista tutuiksi tulevat muun muassa Omakanta sekä hyvinvointialueen sähköiset asiointikanavat. Koulutustilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä osallistuminen edellytä kummankaan eläkejärjestön jäsenyyttä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto on pyörittänyt jo vuosien ajan eläkeikäisten digiosaamista parantavaa Verkosta virtaa -toimintaa. Uudet opastajat jatkavat Verkosta virtaa -toiminnassa myös vuonna 2025.

− Keskimaan avustuksella koulutamme samanaikaisesti eri puolille maakuntaamme sekä alueellisia että paikallisia digineuvojia. Projektin tulokset kertautuvat moninkertaisesti tulevien vuosien aikana, kun digineuvojat tarjoavat neuvontatukea ikäihmisille, toteaa Eläkeliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Jukka Hiltunen.

– Meille tulee viikoittain 120–160 yhteydenottoa keskisuomalaisilta ihmisiltä, joilla on jokin kriisi elämässään. Tyypillisiä syitä ovat parisuhteessa tapahtunut ero, yksinäisyys, vakava sairastuminen, itetuhoisuus, läheisen menettäminen, väkivallan kokemus sekä mielenterveyden haasteet. Päivittäisen asiakastyön lisäksi Keskimaan lahjoitusvaroja kohdennetaan yhteistyössä Surunauha ry:n kanssa toteutettavaan itsemurhan tehneiden lähiomaisten vertaisryhmän toimintaan, joka päästään aloittamaan jo keväällä, kertoo Hauvala.

Sekasin Kollektiivin kehittämispäällikkö Saara Huhanantti korostaa, että lahjoitusvarat menevät hyvin konkreettiseen nuorten auttamiseen.

– Keskimaan panostuksella pystymme kolmen kesäkuukauden aikana kohtaamaan noin tuhat nuorta. Keskustelujen yleisin yhdistävä tekijä on paha olo. On äärettömän tärkeää, että nuorella on matalan kynnyksen paikka, jossa tulee aidosti kuulluksi, sillä nuorten puhumisen tarve on todella suurta.