Asiakaspalvelijat kohtaavat työssään hankalia ja jopa uhkaavia asiakastilanteita, jotka luovat turvattomuuden tunnetta ja heikentävät työssä jaksamista. 20.5. alkavalla Kohtaa meidät kivasti –kampanjalla halutaan muistuttaa asiakkaita, että häirintä ei kuulu Keskimaan toimipaikkoihin.

Asiakkaiden huono käytös on lisääntynyt palvelualalla, mikä näkyy myös Keskimaalla. Asiakkaiden kynnys purkaa pahaa oloaan kaupan, ravintolan tai liikennemyymälän työntekijään on selvästi madaltunut. Myyjälle tai tarjoilijalle sanotaan sen enempää miettimättä todella pahasti, törkeästikin. Pilkataan, vähätellään, haistatellaan ja huudetaan v-sanoja.

– Meillä on yksiselitteisesti nollatoleranssi häirinnälle, ja alamme tuoda sen entistä selkeämmin tiedoksi myös asiakkaillemme. Emme ole ketään vastaan, mutta pidämme aina omiemme puolta. Haluamme herättää ihmisiä huomaamaan palvelualan ammattilaisten merkityksen arjessaan ja heidän oikeutensa tulla kohdatuksi asiallisesti ja arvostavasti – sinua ja minua palvelee ihminen, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg korostaa.

Häirintätilanteet kuormittavat henkilöstöä, saattavat vaikuttaa halukkuuteen työskennellä alalla ja voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja, pahimmillaan jopa työkyvyttömyyttä.

– Tämä on työsuojelullinen kysymys. Keskimaan pitää olla jokaiselle terveellinen ja turvallinen työpaikka, jossa ei suvaita henkilöstöä kohtaan minkäänlaista häirintää. Häirintätilanteissa meidän on puolustettava aina työntekijöidemme työrauhaa. Kohdataan asiallisesti asiakkaanakin, Thusberg painottaa.

Kampanjalla halutaan olla myötävaikuttamassa siihen, että asiointi Keskimaan toimipisteissä olisi turvallista ja miellyttävää kaikille, ei vain asiakkaille vaan myös työntekijöille.

 

Lähes 10 % kohtaa häirintää ja epäasiallista käytöstä viikoittain

Keväällä tehtyyn henkilöstökyselyyn vastanneista keskimaalaisista (yhteensä 249 vastaajaa) peräti 86 % on kokenut asiakkaiden suunnalta epäasiallista käytöstä viimeisen vuoden aikana. 84 % vastaajista totesi häirinnän vaikuttaneen työssä viihtymiseen.

Tyypillisimpiä häirinnän muotoja ovat vastausten perusteella väheksyvät ja pilkkaavat puheet, maineen ja aseman kyseenalaistaminen, uhkailu ja seksuaalinen häirintä. Häirinnän kohtaaminen luo turvattomuuden tunnetta, aiheuttaa stressiä, pelkotiloja ja alentaa merkittävästi työhyvinvointia, yhdessä näistä voi tulla pitkäaikaisiakin seuraamuksia.

– Meillä on selkeät periaatteet häirinnän ehkäisemiseksi, työntekijöiden suojelemiseksi ja turvallisen työpaikan takaamiseksi. Työterveyden kautta tarjoamme myös keskusteluapua. Huonosti käyttäytyvän asiakkaan palvelun voi lopettaa kesken ja pyytää häntä poistumaan. Esihenkilön tai vartijan paikalle kutsuminen on myös paikallaan, avaa Keskimaan työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen.

Muun muassa ikärajavalvonta herättää asiakkaissa suuria tunteita. Tunteet nousevat pintaan helposti myös silloin, jos tietty tuote on loppunut hyllystä. Päihtyneen ja sekakäyttäjän ohella häirikkö voi yhtä lailla olla vaikkapa keski-ikäinen perheenisä tai -äiti, joka menettää hermonsa jouduttuaan jonottamaan kassalle.

Asiakaspalvelijat kohtaavat myös seksuaalista häirintää, joka voi olla kaikkea mahdollista vihjailevista puheista ja ilmeistä härskeihin vitseihin tai takapuolelle taputteluun. Kohteena voi yhtä lailla olla työtään tekevä nainen tai mies.

– Muistuttaisin, että meillä on paljon nuoria työntekijöitä, etenkin kesätyöntekijöissä. Heistä moni on ensimmäisessä työpaikassaan ja asiakkaiden epäasiallinen käytös saattaa jättää tunteen, ettei halua enää palata palvelualalle, vaikka sieltä kertyvä työkokemus on erittäin arvokasta tulevaisuuden työelämää ajatellen, täsmentää Kemppainen.

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015

Osuuskauppa Keskimaa, työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen, katja.h.kemppainen@sok.fi, 010 767 3075

Lisätietoa kampanjasta ja henkilöstömme kokemuksia keskimaa.fi/kohtaakivasti

 

Osuuskauppa Keskimaa palkitsi vuoden 2023 parhaat esihenkilöt neljässä eri kategoriassa. Palkintokategorioita on Keskimaan arvojen mukaisesti neljä: sydämellä, sisulla, ilolla ja yhdessä -kategoriat. Keskimaan neljä palkittua esihenkilöä ovat Hesburger Sokoksen ravintolapäällikkö Katja Hulkko, S-market Kolmikulman marketpäällikkö Paula Kortelahti, S-market Muuramen marketpäällikkö Mira Kinnunen ja Original Sokos Hotel Alexandran hotellipäällikkö Leena Lehosmaa.

Osuuskauppa Keskimaalla palkitaan vuosittain esihenkilöt, jotka ovat onnistuneet työssään esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä, henkilöstön viihtyvyydessä ja työtyytyväisyydessä sekä myynnin johtamisessa. Vuoden esihenkilöiden valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä toimialajohtoryhmien esityksistä lähes 100 esihenkilön joukosta.

− Tämä oli meille jo neljäs vuosi, kun palkitsimme esihenkilöitämme arvojemme mukaisesti. Palkitseminen arvoperusteisesti on yksi keino korostaa arvojen merkitystä. Meille on tärkeää, että arvomme sydämellä, ilolla, sisulla ja yhdessä toteutuvat niin toimipaikkojen arjessa kuin johtamisessa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Tänä vuonna palkitseminen suoritettiin Keskimaan päällikköpäivien yhteydessä Tahkolla.

− Meille vuoden esihenkilöiden palkitseminen Keskimaan päällikköpäivien yhteydessä on yksi vuoden kohokohdista. Olemme viimeisten vuosien aikana keskittyneet esihenkilöidemme hyvinvointiin ja johtamistaitoihin. Uskomme, että koko työyhteisön hyvinvoinnin perusta on hyvinvoiva ja johtamistaidoiltaan rohkea esihenkilö, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg iloitsee.

Keskimaan palkitut esihenkilöt

Keskimaan vuoden 2023 esihenkilöt: Mira Kinnunen, Leena Lehosmaa, Katja Hulkko ja Paula Kortelahti.

Keskimaan vuoden 2023 esihenkilöt: Mira Kinnunen, Leena Lehosmaa, Katja Hulkko ja Paula Kortelahti. KUVA: Reino Hartikainen.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Ilolla-arvon mukaisesti on palkittu Hesburger Sokoksen ravintolapäällikkö Katja Hulkko.

− Katja Hulkko johtaa joukkojaan esimerkillä ja eturintamassa! Katja hallitsee henkilöstövaihtuvuuden ja epätyypillisten työaikojen asettamat haasteet ja vaatimukset. Yksikön tuloksellisuus ja NPS eli suositteluindeksi ovat kehittyneet hienosti. Lisäksi Hesburger Sokoksen saama ”Alueensa paras ravintola 2023 -palkinto” kuvastaa toiminnan tasoa myös ketjun eri kriteereillä, perustelee matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius valintaa.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Sydämellä-arvon mukaisesti on palkittu S-market Kolmikulmana marketpäällikkö Paula Kortelahti.

− Paulan tekemisessä korostuu suunnitelmallisuus, jolloin arki on hyvin hallinnassa ilman ylimääräisiä ponnisteluja. Hänellä eikä työryhmällä tunnu olevan koskaan kiire, silti tehokkuus on ketjun parasta. Paulan johdossa henkilöstö tulee kuulluksi ja heillä on hyvä ja turvallinen olla. Osoituksena työryhmän fiiliksestä on erinomaiset työtyytyväisyystulokset, jotka ovat jo toista vuotta peräkkäin olleen huipputasolla, taustoittaa market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Yhdessä-arvon mukaisesti on palkittu S-market Muuramen marketpäällikkö Mira Kinnunen.

− Mira on kollegoidensa arvostama sparrailija, jonka näkemykseen luotetaan. Hän uskaltaa antaa myös rakentavaa palautetta, on hyvä kuuntelemaan ja antaa tilaa toisille. Mira ei korosta omaa tekemistään, hänen mielestänsä onnistumiset syntyvät aina yhdessä. Hän on vaihtanut toimipaikkoja ennakkoluulottomasti ja pystynyt toistamaan onnistumiset jo useammassa yksikössä, avaa toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Vuoden 2023 esihenkilönä Keskimaan Sisulla-arvon mukaisesti on palkittu Original Sokos Hotel Alexandran hotellipäällikkö Leena Lehosmaa.

− Viime vuoteen sisältyi Leenan yksikössä hotelli Alexandrassa, yllättävän rajun kaupankäynnin lisäksi, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuushaasteet kesää vasten sekä arki rakennustyömaan keskellä. Haasteista huolimatta Leenan yksikkö onnistui niin operatiivisen tuloksen kuin henkilöstötyytyväisyydenkin osalta, avaa toimialajohtaja Pasi Kunelius.

________________________________________
Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3010, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi

Keskimaan marketkaupan johtoa vahvistetaan vastaamaan entistä paremmin tämän päivän toimintaympäristön tarpeita, kun keskijohtoon perustetaan kaksi uutta roolia. Keskimaan yhteensä 28* S-marketin johtaminen jaetaan kahden ryhmäpäällikön sijaan jatkossa kolmelle ryhmäpäällikölle, kun taas Keskimaan Prismojen johtamisesta kokonaisvastuu siirtyy kahden Prismajohtajan sijaan yhdelle Prismajohtajalle. Lisäksi marketkaupan asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen perustetaan uusi ryhmäpäällikön rooli. Marketkaupan johdon uusi organisaatio on voimassa 1.4.2024 alkaen.

Osuuskauppa Keskimaa on uudelleenorganisoinut marketkaupan johtamisen. S-marketien lukumäärä lähenee 30 myymälää Keski-Suomessa, joten ketjun johtamista halutaan vahvistaa entisestä lisäämällä ryhmäpäälliköiden määrä kahdesta kolmeen. S-marketin ryhmäpäällikön tehtäviin kuuluvat mm. oman alueen markettien toiminnasta ja kokonaistuloksesta vastaaminen. S-marketien ryhmäpäälliköt ovat 1.4. alkaen Outi Terho, Joonas Heiskanen ja Jarno Minkkinen. Outi Terho siirtyy tehtävään Sale-ryhmäpäällikön tehtävästä, Joonas Heiskanen Seppälän Prismajohtajan tehtävästä ja Jarno Minkkinen jatkaa roolissaan. Uuden Sale-ryhmäpäällikön rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

− Jatkossa Keskimaan S-marketien toimintaa ohjaa kolme ryhmäpäällikköä, joilla kullakin on 8–10 S-marketia vastuullaan ja toimien S-marketpäälliköiden esihenkilöinä. S-market ryhmäpäälliköiden lisäksi Sale-ketjun ryhmäpäällikkö ohjaa vastaavasti Keskimaan 12 Salen liiketoimintaa. Yhdessä marketpäälliköiden kanssa ryhmäpäälliköt organisoivat myymälöiden toimintaa tehokkaasti ja auttavat kehittämään muun muassa asiakaskokemusta sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä. S-marketien määrän kasvaessa tarvitsemme vahvistusta tiimiin, avaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Prismojen johtamista yhtenäistetään, kun nykyinen S-market-ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen siirtyy Prismajohtajaksi johtamaan kaikkia kolmea Keskimaan Prismaa. Nykyinen Keljon ja Palokan Prisman johtaja Tommi Viitanen siirtyy uuteen rooliin marketkaupan asiantuntijapalveluiden ryhmäpäälliköksi. Sokoksen ja Kauppakeskus Sokkarin johtajana jatkaa Una Hirvilammi.

− Prismojen johtamisen keskittämisellä halutaan edistää Keskimaan kolmen Prisma yhteistyötä ja toimintatapoja entisestään. Marketkaupan asiantuntijapalveluiden ryhmäpäällikön keskeisiä tehtäviä ovat marketkaupan prosessien ja toiminnan kehittäminen sekä muun muassa digitalisaation tuomien hyötyjen varmistaminen. Uskomme, että näillä muutoksilla olemme entistä valmiimpia vastaamaan marketkaupan muutoksiin ja uusiin haasteisiin, Vesa Kyllönen päättää.

Uudet vastuut tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.
*) luku pitää sisällään Mestarin Herkun sekä S-market Uuraisen ja S-market Mäki-Matin

organisaatiokaavio

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen, vesa.kyllonen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa palkkaa kesälle 2024 satoja kesätyöntekijöitä eri puolille Keski-Suomea. Työkavereita etsitään pääasiassa kauppoihin myyjiksi sekä ABC Liikennemyymälöihin asiakaspalveluun. Lisäksi joka kesä löytyy työllistymismahdollisuuksia kokeille, tarjoilijoille ja pikaruokatyöntekijöille.  

Viime vuonna Keskimaa työllisti 572 kesätyöntekijää ja 488 Tutustu ja tienaa -kesäharjoittelijaa.

– Haku tämän vuoden kesätöihimme on auki 3.1.–4.2., tulemme jälleen palkkaamaan satoja kesätyöntekijöitä. Tutustu työelämään ja tienaa -rekrytointi on auki 4.–24.3. ja se on tarkoitettu 15–17-vuotiaille nuorille, avaa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Kesätyöhakemuksia aletaan käymään heti lävitse ja parhaat tekijät palkataan jo haun aikana. Viime vuonna lähes puolet tekijöistä sai paikan ennen hakuajan päättymistä.

– Jos haluaa parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, kannattaa hakea ripeästi ja miettiä voisiko työskennellä kesällä Jyväskylän ulkopuolella, sillä kilpailu pienempien paikkakuntien kesätyöpaikoista on pienempää.

 

150 kesätyöntekijää jatkoi kesän jälkeen

Keskimaalla on vakituisessa työsuhteessa valtava määrä ihmisiä, jotka ovat aloittaneet työuransa työharjoittelusta ja kesätöistä. Kesätyö antaa uusia taitoja, palkkaa kesän seikkailuihin ja avaa mahdollisuuden pidempään työsuhteeseen.

– Viime kesän jälkeen noin 150 kesätyöntekijän sopimusta jatkettiin vähintään vuoden loppuun ja noin 80 solmi vakituisen sopimuksen. Kesätyömme sopivat monen ikäisille, kokeneille, vähemmän kokemusta omaaville sekä heille, jotka haluavat vaihtaa työpaikkaa tai alaa, yläikärajaa ei ole.

Kesätyöntekijät saavat kattavan ja järjestelmällisen perehdytyksen ja muun muassa merkittävät henkilökuntaedut. Tuoreen työyhteisö- eli TYT-tutkimuksen mukaan Keskimaa sijoittuu henkilöstökokemuksessa ylimpään AAA-luokkaan, johon yltää vain kuusi prosenttia suomalaisyrityksistä.

– Tuore työyhteisötutkimuksemme kertoo, että 93 % keskimaalaisista suosittelee meitä työnantajana. Olemme myös saaneet innostavimmat työpaikat 2023 -tunnustuksen, josta olemme tietenkin valtavan innoissamme ja ylpeitä.

Keskimaan kesätöitä voi hakea 4.2. saakka osoitteessa www.keskimaa.fi/kesatyo. Hakusivustolla on lisätietoa tarjolla olevista töistä, aiempien kesätyöntekijöiden tarinoita ja vinkkejä onnistuneeseen kesätyöhakuun.

 

Kesätöitä vastuullisesti – Vastuullinen kesäduuni -kampanja

S-ryhmä ja Keskimaa ovat edellisten vuosien tapaan myös tänä vuonna vahvasti mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia.

– Haluamme tarjota työelämässä ensiaskeleitaan ottaville nuorille hyviä ja kannustavia kokemuksia työelämässä, joiden toivomme lisäävän kiinnostusta työskennellä palvelualalla myös tulevaisuudessa. Meillä tarvitaan jatkossakin ihmisiä, joiden sydän sykkii asiakkaalle ja joille tekemisen meininki on tärkeää. Keskimaalla on urapolkuja ja kehittymisen mahdollisuuksia moneen lähtöön, tervetuloa porukkaan!

 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015  

Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2023 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat kaikki Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä lähes 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Palkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa: kokoaikaiselle työntekijälle ylimääräinen tulospalkkio on noin 600 euroa.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2023 tuloksesta on muodostumassa erityisen hyvä ja siitä kiitos kuuluu Keskimaan henkilökunnalle. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessa 15.12.2023 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla.

− Haluamme kiittää henkilökuntaamme onnistuneesta vuodesta ylimääräisellä tulospalkkiolla. Vuosi on ollut merkittävästi edellistä vuotta ja ennusteitamme parempi ja siitä kiitos kuuluu meidän henkilökunnallemme. Vuoden 2023 aikana henkilökuntamme on onnistunut kehittämään niin matkailu- ja ravitsemisliiketoiminta kuin liikennemyymälä- ja liikenne-energiakauppaa haastavista ajoista huolimatta. Lisäksi olemme edelleen onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme päivittäistavarakaupassa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,35 € jokaisesta vuoden 2023 aikana tehdystä työtunnista. Palkkion suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 600 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle noin 300 euroa. Keskimaan johtoryhmälle tätä ylimääräistä tulospalkkiota ei makseta.

Yhteensä ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan henkilökunnalle noin 2,5 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteenlaskettuna summana sivukuluineen noin 1 100 000 euroa.

− Tulospalkkio maksetaan henkilökunnallemme ensi vuoden puolella, jotta heidän on mahdollista hyödyntää palkkion maksussa alkuvuoden aikana käyttöönotettavaa Keskimaan henkilöstörahastoa. Työtekijä voi tietenkin itse päättää ohjaako ansaitsemansa palkkion osin tai kokonaan henkilöstörahastoon, vai ottaako sen palkkatilille entiseen tapaan, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg avaa.

Keskimaalla kaikki työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä. Työntekijät ovat jo vuoden 2023 aikana ansainneet työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, jota maksetaan neljän kuukauden välein. Nyt toteutettava ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän lisäksi. Vastaavanlainen ylimääräinen tulospalkkio maksettiin myös vuoden 2022 tuloksesta.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on myöntänyt ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä Itsenäisyyspäivänä 6.12.2023. Kunniamerkin ovat saaneet seuraavat seitsemän keskimaalaista:

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar)

Thusberg Kaisamaria, henkilöstöjohtaja, Petäjävesi

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr)

Roine Hannele, palvelupäällikkö, Prisma Palokka, Jyväskylä

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali (SVR M I)

Hicham Iisakki, vuoropäällikkö, ABC Hirvaskangas, Jyväskylä

Hänninen Katja, apulaismyymäläpäällikkö, Sale Kyyjärvi, Kyyjärvi

Kauppinen Pia, vuoropäällikkö, Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Suomen Valkoisen Ruusun mitali (SVR M)

Liikola Jouni, kalustonhoitaja, Muurame

Savolainen Virve, myyjä, Prisma Seppälä, Jyväskylä

 

Lämpimät onnittelut kaikille kunniamerkin saaneille!

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa vuoden 2024 alussa työntekijöitä koskevan tulospalkkiouudistuksen, jonka myötä työntekijät tulevat hyötymään merkittävästi nykyistä enemmän osuuskaupan onnistumisista. Vuoden alussa otetaan käyttöön myös Keskimaan henkilöstörahasto, joka kannustaa henkilökuntaa sijoittamaan tulospalkkioita.

Keskimaan koko henkilöstö on ollut jo pitkään tulospalkitsemisen piirissä. Vuoden 2024 alussa työntekijöiden työryhmäkohtaisten tulospalkkioiden maksimi nousee nykyisestä yhdestä eurosta puoleentoista euroon per tehty työtunti.

Kokoaikaisen työntekijän tulospalkkio voi olla jopa 2 565 euroa vuodessa, mikäli työryhmä saa tulospalkkiot sataprosenttisesti. Vastaavasti 20 tuntia viikossa tekevän osa-aikaisen työntekijän tulospalkkioiden maksimi nousee 1 360 euroon. Keskimäärin työryhmille tulospalkkiota on maksettu 50–75 prosenttia maksimimäärästä. Tulospalkkioiden ansiosta Keskimaan työntekijät voivat enimmillään ansaita vuodessa lähes 10 prosenttia työehtosopimuksen takaamaa palkkaa enemmän.

Vuodenvaihteen jälkeen Keskimaa nousee henkilöstön tulospalkitsemisessa S-ryhmän kärkisijoille.
– Tämä on yksi tapa vahvistaa myyjien, tarjoilijoiden, kokkien, liikennemyymälätyöntekijöiden ja parturi-kampaajien toimeentuloa Keskimaasta, strategisen linjauksemme mukaisesti, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg perustelee.

Henkilöstökokemusta vahvistamalla huolehditaan siitä, että Keskimaalla on jatkossakin sitoutuneita työntekijöitä ja osuuskauppa pysyy houkutteleva työpaikkana uusille keskimaalaisille.
– Työvoimapula ja erityisesti suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden saatavuushaasteet ovat tosiasia. Se tulee näkymään välittömästi, kun talouden nousukausi alkaa. Meidän on työnantajana edelleen parannettava sekä pito- että vetovoimaamme, jotta meillä on tulevaisuudessakin riittävästi ihmisiä palvelemassa asiakkaitamme, Thusberg korostaa.

Henkilöstörahasto kannustaa sijoittamaan ja säästämään

Vuoden 2024 alussa otetaan käyttöön myös Keskimaan henkilöstörahasto, jonka perustamista on valmisteltu yhdessä pääluottamusmiesten kanssa. Rahaston tarkoituksena on vastaanottaa keskimaalaisten tulospalkkioita sekä tarjota työntekijöille lainsäädännön mahdollistamia keinoja hyödyntäen edullinen tapa säästää, sijoittaa ja tienata vähän enemmän. Rahastosta koituu kaikki hyöty henkilökunnalle. Keskimaalle itselleen henkilöstörahasto on kustannusneutraali, koska se ei lisää eikä vähennä palkkioiden maksamiseen käytettävää rahamäärää.

– Jos työntekijälle maksetaan esimerkiksi normaalille pankkitilille 1 000 euroa tulospalkkioita, yrityksen pitää maksaa siitä noin 200 euroa lakisääteisiä sivukuluja. Mutta jos työntekijä onkin ohjannut tulospalkkionsa henkilöstörahastoon, hän saa rahastotililleen 1 200 euroa, selventää Kaisamaria Thusberg henkilöstörahaston periaatteita.

Rahastoon siirrettäessä palkkiosta ei tarvitse maksaa lakisääteisiä henkilösivukuluja eikä veroja rahastointihetkellä. Rahasto-osuutta nostettaessa on palkkiosta ja sen tuotosta aina 20 % verovapaata tuloa ja 80 % maksettavasta osuudesta on veronalaista ansiotuloa.
– Jokainen keskimaalainen päättää tietenkin itse, siirtääkö ansaitsemansa tulospalkkiot osin tai kokonaan henkilöstörahastoon, vai ottaako ne palkkatilille entiseen tapaan, Thusberg toteaa.

337 sopimustuntinostoa, 68 % osa-aikaisista ei halua lisää tunteja

Keskimaan henkilöstön toimeentuloa on vahvistettu kuluvan vuoden aikana myös osa-aikaisten työntekijöiden sopimustuntien varsin merkittävällä nostolla. Lokakuun loppuun mennessä on tehty 337 sopimustuntinostoa. Keskimääräinen nosto on ollut 8,1 tuntia viikossa.

Läheskään kaikki osa-aikaiset eivät halua lisää tunteja: nykytilaan tyytyväisten osuus on nyt 68 %.
− Osa-aikaisuutta tarvitaan väistämättä jatkossakin, koska palvelualoilla asiakaskäyttäytyminen määrittää työn ja tekijöiden tarpeen. Kysyntä ei tule ikinä olemaan tasaista, vaan aina on sesonkeja, päiviä ja kellonaikoja, jolloin ihmisiä tarvitaan enemmän töihin, toteaa Thusberg.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.11.2023 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määtän. Hallinto-neuvoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparta. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohta-jan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää 12 jäsenessä.Elon logo

Elon hallitus 1.1.2024 alkaen

toimitusjohtaja Antti Aho, Aava Terveyspalvelut Oy
Chief Financial Officer Minna Alitalo, Teknos Oy
varatoimitusjohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry
Chief Technology Officer Sakari Jorma, Accountor Group
pääjohtaja Juha Koponen, LähiTapiola-ryhmä
puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava ry
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry
puheenjohtaja Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro
työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, SAK ry
puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Senior Fellow Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto
toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Fennia

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista. Vaalivaliokunnan jäseneksi eronneen Satu Yrjäsen tilalle Yrjäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2025 saakka valittiin vakuutuksenottajien valitsemana jäsenenä Antti Määttä. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Määttä ja vara-puheenjohtajana jatkaa Jaana Ylitalo.

https://www.elo.fi/fi-fi/tietoa-elosta/hallinto/hallintoneuvosto

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja Antti Määttä, puh. 010 767 3011
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, lakiasiainjohtaja Harri Christensen, puh. 040 518 7284

Osuuskauppa Keskimaan työntekijöiden henkilöstökokemus on tuoreen työyhteisö- eli TYT-tutkimuksen mukaan parantunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana.
– Keskimaa sijoittuu TYT-tuloksensa perusteella henkilöstökokemuksessa ylimpään AAA-luokkaan, johon yltää vain kuusi prosenttia suomalaisyrityksistä, kuvailee senior tutkimuskonsultti Maarit Ahvenainen TYT-tutkimuksen vuosittain tekevästä Eezy Flow Oy:stä.

Osuuskauppa Keskimaassa kartoitetaan henkilöstön mietteitä työstä ja työnantajasta joka syksy tehtävällä työyhteisötutkimuksella. TYT-tutkimuksessa mitataan henkilöstökokemusta kolmella tasolla: oma työ, oma toimipaikka ja yritystaso.
– TYT-tutkimus on meille tärkeä johtamisen väline. Se kertoo, mitä mieltä keskimaalaiset ovat työpaikastaan ja työantajastaan, siis ylipäätään siitä, miltä meillä työskentely tuntuu, Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg kuvailee.

Erinomainen vastausprosentti, 94,3 varmistaa, että tulokset ovat luotettavia ja kertovat aidosti keskimaalaisten mielipiteet.
– Henkilöstökokemuksen parantaminen on meille erittäin tärkeä strateginen tavoite, jotta pärjäämme jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa ihmisistä, kun työikäisten määrän vähenee. TYT-tutkimus antaa meille arvokasta tietoa, jonka perusteella parannamme tekemisiämme ja varmistamme, että ihmiset haluavat tulla Keskimaalle töihin ja pysyä meillä, Thusberg perustelee.

Keskimaan työyhteisötutkimuksen tulokset ovat nousseet neljän viime vuoden aikana merkittävästi

TYT-tutkimus toteutetaan Eezy Flow Oy:n PeoplePower-tutkimuksesta S-ryhmälle räätälöidyllä tutkimuskonseptilla.
– Tutkimme työelämässä mukana olevien suomalaisten henkilöstökokemusta yli 30 vuoden kokemuksella. Vertaillessamme yritysten tuloksia meillä on Suomen yleisnormissa mukana yli puolen miljoonan suomalaisen vastaukset. Julkaisemme tutkimusten perusteella joka vuosi myös raportin henkilöstökokemuksesta Suomessa ja annamme poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimuksen tulokset saavuttaneille organisaatioille Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, Eezy Flown senior tutkimuskonsultti Maarit Ahvenainen kertoo.

Työyhteisötutkimuksissa Keskimaan ns. TYT-indeksi on noussut neljän viime vuoden aikana merkittävästi.
TYT-indeksi kuvaa kokonaistulosta, joka lasketaan 22 indeksikysymyksen perusteella. Tulos on 0, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen kriittisiä ja 100 jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen myönteisiä vastatessaan kaikkiin indeksikysymyksiin.
– Keskimaan tulos on merkittävästi enemmän kuin Suomen yleisnormi, mikä kertoo todella korkeasta henkilöstökokemuksesta. Kokenutta tutkijaakin ihmetyttää, miten hyvin Keskimaalla on päästy eteenpäin ja nostettu TYT-indeksiä yhä korkeammalle. Viime vuosien kehitys kertoo siitä, että Keskimaalla on tehty oikeita asioita, Maarit Ahvenainen arvioi.

Keskimaa on ansainnut TYT-tuloksellaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.
– Keskimaalla on syntynyt positiivinen kierre. Kun yhtä asiaa parannetaan, se vaikuttaa moneen muuhun asiaan. Vahvuuksia on osattu vahvistaa ja tutkimuksissa esiin noussutta kritiikkiä on osattu hyödyntää oikealla tavalla toiminnan kehittämisessä ja tulosten käsittelyssä ratkaisukeskeisellä tavalla, Ahvenainen toteaa.

Keskimaalla henkilöstökokemusta nostavina asiakokonaisuuksina nousevat esiin selkeästi aiempaa korkeampi tyytyväisyys johtamis- ja toimintakulttuuriin sekä työnantajakuvaan. Merkittävä parannus edellisvuodesta on tapahtunut mm. yrityksen tulevaisuuden näkymien ja strategian viestimisessä.
– Yritystason vastauksissa on huomattava ero Suomen yleisnormiin verrattuna. Peräti 93 % keskimaalaisista suosittelee Keskimaata työnantajana, kun Suomen yleisnormi oman työnantajan suosittelussa on 79 %.
Työn suorittamiseen sekä arjen johtamiseen liittyvät asiat nousevat myös pitkälle yli yleisnormin. Parhaiten toimivia asioita ovat päätöksenteon tehokkuus sekä selvyys siitä, kuka mistäkin päättää. Myös palkitsemisen oikeudenmukaisuus nousee erittäin merkitsevästi tavanomaista paremmalle tasolle.
– Meidän koko henkilöstö on tulospalkitsemisen piirissä, ja vuoden 2024 alusta alkaen työntekijöiden tulospalkkioihin tullaan tekemään merkittävä korotus. Siitä kerromme lisää myöhemmin marraskuun aikana, Kaisamaria Thusberg lupaa.

Tutkimuksessa nousee esiin myös tärkeitä kehittämisen kohteita. Suhteellisesti heikoimmin toimivien asiakokonaisuuksien joukkoon Keskimaalla jää henkilöstön kokemus oman työn mielenkiintoisuudesta, merkityksellisyydestä ja hyödyllisyydestä. Niissä jäädään normitason alapuolelle. Merkityksellisen työn kokemus jää matalimmaksi työntekijöillä, kun taas päälliköillä ja esihenkilöillä arviot työn mielenkiintoisuudesta ja merkityksellisyydestä ovat suomalaisen esihenkilönormin tasolla, mielenkiintoisuudessa jonkin verran sen yläpuolella.

337 sopimustuntinostoa, keskimääräinen nosto 8,1 tuntia viikossa

Viime vuonna TYT-tutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran osa-aikaisten keskimaalaisten toiveita sopimustunteihin liittyen. Reilu neljännes vastaajista kertoi haluavansa lisää tunteja. Henkilöstön toiveeseen on vastattu: tämän vuoden aikana lokakuun loppuun mennessä on tehty 337 sopimustuntinostoa. Keskimääräinen nosto on ollut 8,1 tuntia viikossa.
– On tärkeää, että jokainen keskimaalainen tulee kuulluksi ja voi kertoa omat toiveensa ja näkemyksensä siitä, kuinka paljon haluaa tehdä töitä, Kaisamaria Thusberg korostaa.
Sopimustuntien lisäämisessä tavoitteena on parantaa työntekijäkokemusta ja vahvistaa keskimaalaisten toimeentuloa, keinoina muun muassa monitoimipaikkatyöskentelyn lisääminen sekä osaamisen tavoitteellinen kasvattaminen, jonka myötä voidaan saavuttaa suuremmat sopimustunnit.
– Olemme pureutuneet tuntirakenteisiin, työvuorosuunnittelun käytäntöihin ja erilaisiin vakiintuneisiin toimintatapoihin, tavoitteena mahdollistaa sopimustuntien nostot kaikkialla, missä suinkin mahdollista.

Läheskään kaikki osa-aikaiset eivät halua lisää tunteja: nykytilaan tyytyväisten osuus on nyt 68 %. Osa-aikaisuutta tarvitaan väistämättä jatkossakin, koska palvelualoilla asiakaskäyttäytyminen määrittää työn ja tekijöiden tarpeen. Kysyntä ei tule ikinä olemaan tasaista, vaan aina on sesonkeja, päiviä ja kellonaikoja, jolloin ihmisiä tarvitaan enemmän töihin.

Yhteyshenkilöt

Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015
Eezy Flow Oy, Maarit Ahvenainen, senior tutkimuskonsultti, maarit.ahvenainen@eezy.fi, 040 741 6355

 

Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä vihittiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi lauantaina 20.5.2023. Yliopiston tiedekunnat promovoivat kunniatohtoriksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet työelämässä, yhteiskunnallisissa tai tieteellisissä tehtävissä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu promovoi Antti Määtän kunniatohtoriksi. Antti Määttä on valmistunut Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1992. Opiskeluaikoinaan hän toimi kauppatieteen ainejärjestö Pörssi ry:n puheenjohtajana sekä eri luottamustehtävissä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa. Opintojen jälkeen Määtällä on ollut lukuisia luottamustehtäviä ja jäsenyyksiä yliopistoyhteisön eri elimissä. Vuosina 2014–17 hän toimi yliopiston hallituksen varapuheenjohtajana. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut Jyväskylän yliopistosäätiön hallituksen jäsenenä ja sen puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen.

Antti Määttä on tehnyt pitkän työuran S-ryhmässä aloittaen kenttäkoulutettavana vuonna 1991, jolloin koulutuspaikkana on toiminut Osuuskauppa Keskimaan Prisma Seppälä. Keskimaan toimitusjohtajana Määttä on toiminut vuodesta 2010 lähtien, jonka lisäksi hänellä on lukuisia luottamustehtäviä niin Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimielimissä kuin SOK:n ulkopuolellakin. Antti Määttä toimii tällä hetkellä muun muassa SOK:n hallituksen jäsenenä ja Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtajana.

Antti Määttä sai 20.5.2023 paitsi kunniatohtorin arvonimen, niin myös tohtorin hatun päähänsä ja miekan vyölleen. Kaikkiaan kunniatohtoreiksi vihittiin Jyväskylän yliopiston promootiossa 15 henkilöä. Edellisen kerran promootio on järjestetty Jyväskylän yliopistolla vuonna 2019.

Osuuskauppa Keskimaan koko työyhteisö onnittelee lämpimästi Anttia ansaitusta kunnianosoituksesta.

Yliopiston muut kunniatohtorit: https://www.jyu.fi/fi/akateemiset-tapahtumat/promootio/kunniatohtorit-2023

KUVA: Petteri Kivimäki