Joutsan ABC-hanke käynnistyy 3-5 vuoden sisällä


29.9.2010

Keskimaa Osk:n ABC-liikennemyymälä Joutsan Oravakivensalmelle rakennetaan 3-5 vuoden sisällä. Hanke voidaan aloittaa, kun suunnittelu on valmistunut ja rakentamisen kustannukset saatu kohtuulliselle tasolle.ABC Joutsan suunnittelua jatketaan hyvässä yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa.

Keskimaan alkuperäisenä tavoitteena oli käynnistää ABC Joutsan rakentaminen Oravakivensalmelle kuluvan vuoden aikana. Hanketta jouduttiin kuitenkin siirtämään ja palauttamaan kohde suunnittelupöydälle sekä rakennusteknisten ratkaisujen että aikataulun osalta. 

– Uuden liikennemyymälän rakentaminen nelostien varteen toimialueemme eteläosaan on Keskimaan palveluvarustuksen kehittämisen kannalta edelleen tärkeä hanke, johon olemme sitoutuneet, toimitusjohtaja Antti Määttä vakuuttaa.

Kesällä oli kuitenkin perusteltua ottaa asiassa aikalisä.

– Hankkeen kustannustaso nousi turhan korkeaksi. Toisaalta meidän pitää ottaa uusien liikennemyymälöiden suunnittelussa huomioon myös vuoden alussa voimaan astuneet kaupan aukioloaikoja koskevat lakimuutokset, jotka ovat vaikuttaneet asiakaskäyttäytymiseen, Määttä perustelee.

 Toteuttamiskelpoisen kustannustason varmistuessa Keskimaa on valmis käynnistämään ABC:n rakentamisen 3-5 vuoden sisällä. Urakkakilpailuissa tullaan etsimään uusia toteutusratkaisuja, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja oleellisesti kohtuullistaa investointia.

– Olemme neuvotelleet hankkeen jatkosta hyvässä yhteisymmärryksessä Joutsan kunnan kanssa. Haemme yhteistyöllä ratkaisua, joka palvelisi mahdollisimman hyvin sekä ohikulkuliikennettä että paikallisia asukkaita ja yrityksiä. Pyrimme etsimään ABC:lle erilaisia paikallisia elementtejä.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen on tyytyväinen siihen, että Keskimaa haluaa rakentaa Joutsaan valtakunnallisessa ABC-ketjussa positiivisesti edukseen erottuvan liikkuvien ihmisten palvelukeskuksen.    

– Olemme käyneet Keskimaan edustajien kanssa hyvähenkistä keskustelua hankkeen jatkosta. Pyrimme yhteisvoimin toteuttamaan Joutsan ja samalla koko Keski-Suomen porttina toimivan omaleimaisen liikennemyymälän, jossa paikallisuus on vahvasti läsnä, Nissinen kuvailee.

Kunnan elinkeinotoimen ja Keskimaan yhteistyöllä kartoitetaan muun muassa paikallisyhteistyö- ja lähiruokamahdollisuuksia.– Haluamme tuoda paikallisia tuotteita ja raaka-aineita ABC:n tuotevalikoimaan ja ruokalistalle, osapuolet kuvailevat.