Kehitä aivoja käsitöillä


17.2.2013

Käsitöistä on moneksi: ne ovat älyllisesti ja taidollisesti haastavia. Haastavuus puolestaan on palkitsevaa ja ravitsee aivoja.

Työterveyslaitoksen tutkimukset osoittavat, että luova toiminta – kuten käsityöt – mahdollistaa haastavien kokonaisuuksien oppimisen. Kuulonvaraista oppimista helpottaa samanaikainen yksinkertaisen käsityön tekeminen. Myös muovailu ja leipominen vaikuttavat samalla tavalla.

Käsitöiden tekemisestä voi olla apua myös rentoutumiseen ja keskittymisongelmiin.

Käsitöillä kielitaituriksi

Tutkimusten mukaan käsitöitä tekemällä voi oppia paremmin vieraita kieliä. Jatkuva stimulaatio oikeassa kädessä aktivoi aivojen kielellisiä alueita. Silloin ihminen on valmiimpi oppimaan.

Vieraan kielen oppimiseen auttaa, kun kuuntelee nopeaa puhetta tai musiikkia käsitöitä tehdessä. Käsitöitä tehdessä voi harjoitella lausumista tai kuullun ymmärtämistä. Tutkijat arvelevat, että mieleen painaminen on helpompaa, koska kuuntelumoodi on silloin rennompi.

Haastavuus on onnistumisen ehto

On virhe ajatella, että käsityössä epäonnistuminen paljastaa tekijänsä tyhmyyden. Keskeneräiset käsityöt todistavat, että on otettu riittävä haaste vastaan.

Jatkuva ponnistelu omien taitojen ja tietojen ylärajoilla on sekä älyllisen ponnistelun tulosta että tulevan onnistumisen ehto. On vaarallista ajatella, että ei osaa, koska se estää oppimisen. Oman keskeneräisyyden ja tyhmyyden sietäminen on keskeistä älyllisen kehittymisen kannalta. Toiset oppivat nopeammin ja toiset hitaammin.

Jos tekee stressaavaa työtä tai opiskelee, on hyvä valita monotoninen ja helppo käsityö. Jos työ taas on monotonista, käsityöllä voi haastaa itsensä.

Lähteet:
Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kognitiotieteen tutkijan, dosentti Minna Huotilaisen esitys 5.2.2013 Kuinka käsityö ravitsee aivoja?