Keskimaan myynti viime vuoden tasolla, tulos kohentui


14.2.2014

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2013 verollinen myynti oli 724,2 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimaan tulos kuitenkin vahvistui.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2013 verollinen myynti oli 724,2 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimaan tulos kuitenkin vahvistui.  
– Merkittävä tulosparannus on saatu aikaan toimintaa tehostamalla ja tarkemmalla kuluhallinnalla, ei hintoja nostamalla, toimitusjohtaja Antti Määttä korostaa.

Keskimaan liikevaihto vuonna 2013 oli 592,5 miljoonaa euroa (-0,7 %). Operatiivinen tulos oli ennakkotiedon mukaan 14,0 miljoonaa euroa (9,7 milj.€ vuonna 2012). Keskimaan operatiivinen tulos oli 2,4 % liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja nousi 20,4 miljoonaan euroon, mikä oli 12 miljoonaa euroa edellisvuotista parempi. Yli 6 miljoonaa euroa tulosparannuksesta on kertaluontoisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja, jotka kertyivät pääosin kaluston myynnistä ja takaisinvuokraamisesta, eli irtaimen käyttöomaisuuden Sale & Leaseback-järjestelystä.

– Tulos käytetään toiminta-ajatuksemme mukaisesti hintakilpailukyvyn vahvistamiseen, palvelun laadun kehittämiseen sekä asiakasomistajille suunnattujen etujen tuottamiseen,Antti Määttä toteaa. 
Jo vuoden 2013 aikana Keskimaassa kiinnitettiin yhä enemmän huomioita ostoskorin edullistamiseen, laadukkaaseen palveluun, valikoimien osuvuuteen ja tarjonnan kehittämiseen.
– Henkilökuntamme on kaikilla toimialoilla tehnyt hyvää työtä. Haluankin kiittää kaikkia keskimaalaisia viime vuoden erinomaisesta työpanoksesta.

Alkaneesta vuodesta odotetaan Keskimaassa haastavaa kotitalouksien ostovoiman heikentyessä ja kilpailun kiristyessä edelleen kaikilla toimialoilla. 
– Kilpailukykymme on kuitenkin hyvällä tasolla myös vuonna 2014, Määttä arvioi.

Energiansäästöohjelma

Keskimaassa käynnistettiin vuoden 2013 alussa uusi energiansäästöohjelma. Vertailukelpoinen lämmön kulutus pieneni vuoden aikana 20,6 % ja sähkön kulutus 6,4 %. Energiaa säästettiin kaiken kaikkiaan 10,2 %, yhteensä 9,2 miljoonaa kilowattituntia. Vettä Keskimaassa kulutettiin 11,1 % edellisvuotta vähemmän.

Keskimaan henkilöstön panostus energiatehokkuuden parantamiseen on ollut merkittävää. 

Energiansäästöä on aikaansaatu lukuisilla tekemisillä arkisten työsuoritusten lomassa. Oma merkityksensä on ollut myös kiinteistötekniikan ja kylmälaitteiden uusimisella sekä kiinteistöjen valaistuksen ja ilmanvaihdon säädöillä.

Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit olivat yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä investointikohteita olivat ravintola Revolutionin avaus huhtikuussa, ABC Joutsan avaus kesäkuussa ja S-market Vaajalan avaus syyskuussa. 
Palveluja parantaneita investointeja toteutettiin vuoden aikana myös Korpilahden, Muuramen ja Jämsänkosken S-marketeissa, Hankasalmen ja Kannonkosken Saleissa sekä Prisma Seppälän ABC Pesukadulla. Seppälän uuden Prisman suunnittelua jatkettiin.
Shell Veturi myytiin liiketoimintakaupalla ST1 Oy:lle toukokuussa.

Keskimaan investoinnit vuonna 2014 tulevat olemaan arviolta noin 14 miljoonaa euroa. Alkuvuonna 2014 suljetaan Palokan Emotion ja Niemisjärven Sale.

Asiakasomistajuus

Vuoden 2013 lopussa Keskimaassa oli 115 728 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä kasvoi selvästi paria viime vuotta enemmän, yhteensä 3 457:lla. Keski-Suomen kotitalouksista noin 80 % on Keskimaan asiakasomistajia. 

– Asiakasomistajamäärän kasvu on meille tärkeä mittari. Erinomainen kehitys osoittaa, että keskisuomalaiset luottavat Keskimaahan ja Keskimaan palveluihin.

Asiakasomistajille rahana maksettujen etujen kokonaissumma oli reilut 29,4 miljoonaa euroa, muodostuen Bonuksesta, maksutapaedusta, ylijäämänpalautuksesta sekä osuusmaksun korosta. Keskimaan asiakasomistajatalouden saamat rahana maksettavat edut olivat keskimäärin 259 €.

– Keskimaan hallitus tulee esittämään hallintoneuvostolle ja huhtikuussa kokoontuvalle osuuskaupan edustajistolle, että vuoden 2013 tuloksesta maksetaan asiakasomistajille ylijäämänpalautusta samassa suhteessa kuin vuotta aikaisemmin. Tämä tarkoittaa kesällä 2014 maksettavan ylijäämänpalautuksen lähes kaksinkertaistumista, Antti Määttä kuvailee.

 

Henkilöstö

Keskimaassa oli vuoden lopussa 1 994 työntekijää, joista aktiivisessa työsuhteessa oli 1 812. Määrä oli 33 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Aktiivisessa työsuhteessa olevista keskimaalaisista 1 210 henkilöä työskenteli kaupan alalla (- 70). Matkailu- ja ravitsemiskauppa työllisti 373 henkilöä (+ 15) ja liikennemyymäläkauppa 202 (+ 19).

Henkilöstön kehittämisen keskeisiä painopistealueita ovat esimiestyön parantaminen, työhyvinvoinnin kohentaminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Vuonna 2014 käynnistetään mm. toimipaikkakohtainen ergonomiakiertue sekä työhyvinvointikartoitus koko henkilöstölle.

Market- ja tavaratalokauppa

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto vuonna 2013 oli 418,1 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 0,1 % edellisestä vuodesta.

Päivittäistavarakauppaa tehtiin 342,6 miljoonalla eurolla (+ 0,7 %) ja käyttötavarakauppaa 73,8 miljoonalla eurolla (- 2,2 %).

Vuonna 2014 Keskimaan marketkaupassa vahvistetaan hintakilpailukykyä entisestään.
– Kustannustehokkuuden parantumisen synnyttämät säästöt siirrämme suoraan menekkituotteiden hintoihin. Alensimme jo viime vuonna useiden tuotteiden hintoja. Tänä keväänä pudotamme yli tuhannen päivittäistavaran hintaa Prismoissa ja isoimmissa S-marketeissa. Alennukset ovat keskimäärin 7 %, toteaa toimialajohtajaReima Loukkola.

Keskimaassa tehtiin vuonna 2013 keskisuomalaisten tuotteiden päivittäistavarakauppaa 31 miljoonalla eurolla. Paikallisten tuotteiden myynti kasvoi selvästi muita tuotteita paremmin. Monissa tuotteissa kasvu oli 20–30 %. Paikallisia tuotteita on valikoimissa noin 3 500, yhteensä noin sadalta tavarantoimittajalta. Määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana merkittävästi.

 

Polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa

Keskimaan polttoneste- ja liikennemyymäläkaupan liikevaihto oli 131,8 miljoonaa euroa, mikä oli 3,3 % edellisvuotta vähemmän. Polttonestekaupan liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa (-4,0 %) ja liikennemyymäläkaupan 33,1 miljoonaa euroa (-1,3 %).

– Toimialaan vaikuttivat liikennemäärien vähentyminen maakuntamme pääteillä sekä polttonesteen hintojen aleneminen edellisvuodesta. Lisäksi liikevaihtoa pienensi Shell Veturin liiketoiminnan myyminen, toimialajohtaja Heikki Tervanen kommentoi.

ABC Hirvaskangas valittiin ABC-ketjun Vuoden keittiötyöryhmäksi. Kriteereinä valinnassa oli muun muassa asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteet, tuotteiden ja palvelujen laatu sekä kannattavuus. 
107 liikennemyymälän kärkiviisikkoon ylsivät Hirvaskankaan ohella myös Viitasaaren ja Vaajakosken ABC:t. Lisäksi ABC-ketju antoi kunniamaininnan ABC Joutsalle hyvin tehdystä avauksesta sekä poikkeuksellisen runsaasta positiivisten asiakaspalautteiden määrästä. 

Yrityksille suunnattujen S-Business-korttien määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Viime vuoden lopulta lähtien kortti on käynyt maksuvälineenä kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikevaihtoa kertyi 1,1 % edellisvuotta vähemmän, yhteensä 38,9 miljoonaa euroa. Ravitsemiskauppa supistui (-3,9 %) ja matkailukauppa kasvoi (+ 7,3 %).

– Ravitsemiskaupan yleiseen markkinatilanteeseen nähden toimialamme kehitystä voidaan pitää kohtuullisena. Matkailukaupassa iloitsemme majoitusmyyntimme hyvästä kasvusta samanaikaisesti, kun majoitusvuorokaudet Jyväskylässä vähenivät, toimialajohtaja Pasi Kunelius toteaa. 

Maailman suosituin sosiaalisen median matkailusivusto TripAdvisor julkisti tammikuussa vuoden 2014 Travellers Choice Top 25 –listan. Solo Sokos Hotel Paviljonki sijoittui koko Suomessa kolmanneksi – ja parhaiten kaikista Helsingin ulkopuolella sijaitsevista hotelleista.

Travellers Choice –listaus perustuu hotellivieraiden omiin kokemuksiin ja arvioihin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Määttä, 050 522 1011
Toimialajohtaja Reima Loukkola, 050 595 1972, market- ja tavaratalokauppa
Toimialajohtaja Heikki Tervanen, 050 593 5764, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Toimialajohtaja Pasi Kunelius, 050 310 5000, matkailu- ja ravitsemiskauppa
Asiakkuus- ja markkinointijohtaja Katja Laitinen, 050 388 3051
Hallinto- ja kehitysjohtaja Kimmo Jantunen, 050 347 8907

Kiinteistöjohtaja Matti Vihinen, 050 502 5252