Keskimaan vastuullisuusraportti 2008


18.3.2009

Keskimaa Osk jatkaa ripeää kehittämistahtiaan myös taloudellisesti epävakaina aikoina. Toimitusjohtaja Kuisma Niemelän mukaan taantuma velvoittaa vastuullisen yrityksen panostamaan omalta osaltaan talouden pyörittämiseen ja työllistämisen edistämiseen.

– Haluamme toimia vakaana esimerkkinä. Taantumasta huolimatta viemme eteenpäin investointeja, jotka ovat maakunnan kehittämisen ja asiakasomistajien palvelujen parantamisen kannalta merkittäviä, Niemelä linjaa Keskimaan vuotta 2008 käsittelevässä painotuoreessa toimintakatsauksessa / vastuullisuusraportissa.

Katsauksessa luodataan osuuskaupan toimintaa taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta.

Vastuullinen yritystoiminta on S-ryhmän strateginen kehittämisalue. Sen ulottuvuuksista ensisijainen on taloudellinen vastuullisuus.

– Kun palveluyritys kohtaa haastavamman ajan, tulee sen arvioida mahdollisuuksiaan tiiviisti suhteessa toimintaympäristöön. Kilpailukykyisyys ja uusiutumisvauhdin ylläpito korostuvat.

– Uskon asettamiemme tavoitteiden olevan saavutettavissa ja myynnin pysyvän hyvällä tasolla. Toiminnan laaja-alaisuuskin antaa hyvää tukijalkaa niin, että kannattavuus ja vakavaraisuus ovat riittäviä, Kuisma Niemelä viestittää.

Suoraa ja välillistä työllistämistä

Keskimaan henkilöstön määrä on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana lähes 500 työntekijällä. Yksinomaan vuonna 2008 rekrytoitiin noin 200 uutta työntekijää. Näyttäisi siltä, että henkilöstön määrä kasvaa edelleen.

Keskimaan välilliset vaikutukset työmarkkinoille ovat myös merkittäviä. Esimerkiksi kuluvan vuoden noin 35 miljoonan euron kiinteistöinvestoinnit merkitsevät rakennusalalle noin 600 henkilötyövuotta.

Viime vuonna Keskimaa osti lisäksi suoraan erilaisia tuotteita ja palveluja yli kahdelta tuhannelta eli lähes joka neljänneltä Keski-Suomeen rekisteröidyltä yritykseltä, yhteensä noin 42 miljoonalla eurolla. Luvussa eivät ole mukana tavarantoimittajat, joiden tuotteet päätyvät toimipaikkoihin valtakunnallisten jakelukanavien kautta.

Houkutteleva työnantaja

Viime vuonna tehdyn työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan Keskimaassa työskentelyä pidetään huokuttelevana vaihtoehtona. Useimmat keskisuomalaiset voisivat hyvin kuvitella työskentelevänsä Keskimaassa, joka tuntuu arvoiltaan ja toimintatavoiltaan oikealta ja erottuu työnantajana edukseen.

Uusimmassa työyhteisötutkimuksessa Keskimaa sai henkilöstöltään työnantajana arvosanan 4,1 asteikolla 1-5. Henkilöstö kokee jaksavansa hyvin työssään, omaan työhön ollaan tyytyväisiä, työtä pidetään monipuolisena ja siinä koetaan työn iloa.

Paras palkitsija

Keskimaa on osuustoiminnallisten yritysten ykkönen omien jäsentensä palkitsijana. Asiasta kertoi viime syksynä Osuustoiminta-lehti vertailussaan.

Keskimäärin jokainen asiakasomistajatalous hyötyi Keskimaasta vuoden aikana 343 euroa. Rahana maksettavia etuja ovat ostohyvitys eli Bonus, maksutapaetu, ylijäämänpalautus sekä osuusmaksun korko. Ylijäämänpalautukset, 2,5 prosenttia viime vuoden aikana Keskimaan toimipaikoista tehdyistä ostoista, maksetaan asiakasomistajien S-Tileille

S-Pankkiin 25.5.2009.

9 % energiansäästötavoite

Ekologisesta näkökulmasta Keskimaassa yritetään toimia ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Jätemäärän vähentämisen, energiakulujen minimoinnin ja ekologisesti kestävän rakentamisen rinnalle etsitään jatkuvasti uusia, ympäristöä säästäviä toimintatapoja.

Ympäristön huomioiva toiminta on usein järkevää paitsi ekologisesti, myös kustannustehokkuuden kannalta.

Tuloksiin pääseminen vaatii kuitenkin systemaattista ja tavoitteellista toimintaa. Keskimaassa uudet yksiköt pyritään tekemään yhä energiatehokkaammiksi, tavoitteena yhdeksän prosentin eli useamman S-marketin kulutusta vastaavan energian säästäminen vuoteen 2016 mennessä.