Keskimaan edustajiston vaalissa äänestysprosentti ylitti odotukset


26.10.2021

Osuuskauppa Keskimaan asiakasomistajat osallistuivat ennakoitua aktiivisemmin Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleihin. Vaaleissa annettiin ääniä yhteensä 35 034 (edellisessä vaalissa 26 064). Äänestysprosentiksi muodostui 27,0 % (edellisessä vaalissa 21,5 %). Äänioikeutettuja vaalissa oli 129 638.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalien äänestysaika oli 4.10.–17.10.2021. Ehdokkaina vaaleissa oli 183 osuuskaupan jäsentä, joista asiakasomistajat pääsivät äänestämään 50-jäsenisen edustajiston. Keskimaan edustajiston vaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, riippumatta ehdokasilmoitusten äänimääristä. Vaalit toteutettiin sähköisen- ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina. Postiäänten osuus oli 60,2 % ja sähköisten äänten osuus 39,8 %.

– Olemme tyytyväisiä asiakasomistajien äänestysaktiivisuuteen vaaleissamme. Äänestysaktiivisuus nousi edellisistä vaaleista jopa 5,5 prosenttiyksikköä vaikka ehdokkaiden määrä oli edellisiä vaaleja pienempi. Edustajisto uudistui laajasti, saimme edustajistoon 28 uutta edustajaa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

− Sähköinen äänestystapa on otettu hyvin vastaan ja se toimi moitteettomasti läpi vaalien. Odotimme, että näissä vaaleissa sähköisiä ääniä olisi tullut jopa postiääniä enemmän. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan sähköisiä ja postiääniä annettiin lähes samassa suhteessa edellisvaaleihin verrattuna, postiäänten osuus oli 60,2 % kaikista äänistä, summaa Toivanen.

Keskimaan 50-jäsenisessä edustajistossa uusia edustajia on 28. Naisia edustajistoon valittiin 31 (62 %) ja miehiä 19 (38 %). Nuorin edustajistoon valittu on 26-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Edustajiston keski-ikä on 53,4 vuotta.

Jäsenalueittaiset äänestysprosentit

Eteläinen jäsenalue 1 (31,2 %)
Jyväskylän jäsenalue 2 (27,5 %)
Pohjoinen jäsenalue 3 (32,3 %)
Toimialueen ulkopuoliset (13,2 %)

Vaaleissa eniten ääniä saaneet jäsenalueittain:

Eteläinen jäsenalue 1:

Leskinen Sari, kassamyyjä, Kangasniemi 911 ääntä
Tupala Mika, prosessinhoitaja, Joutsa 433 ääntä
Jatkonen Seija, yrittäjä, Jämsä 422 ääntä


Jyväskylän jäsenalue 2:

Paloniemi Aila, toimittaja, ex-kansanedustaja, Jyväskylä 998 ääntä
Tiainen Eila, toimittaja, Jyväskylä 621 ääntä
Liukkonen Ari-Pekka, olympiaurheilija, Jyväskylä 540 ääntä


Pohjoinen jäsenalue 3:

Penttinen Aila, myyjä, Viitasaari 519 ääntä
Heikkinen Katri-Maija, marjatilayrittäjä, opiskelija, Multia 465 ääntä
Sorri Erja, opettaja, Keuruu 463 ääntä

 

Valitun edustajiston toimikausi alkaa Keskimaan sääntöjen mukaan, kun vaalin tulos on julkistettu. Toimikausi on 2021−2025. Uusi edustajisto kokoontuu sääntömääräiseen syyskokoukseen 25.11.2021.

Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä – onhan osuuskauppa jäsentensä omistama yritys. Edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Sääntöjen määrittämän roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.

Kaikkien Keskimaan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 2 kpl vuoden ruokaostoksia. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Arvonnat on suoritettu ja voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Uuden edustajiston kokoonpano ja vaalien tulokset löytyvät Keskimaan sivuilta: keskimaa.fi/vaalit

Vaalien tuloksen pääset katsomaan myös tästä.


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi