Osuuskauppa Keskimaa on valinnut kumppanit vuoden 2024 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen toteuttamiseen, mikä kohdistuu ikäihmisten digitaitojen kartuttamiseen. Ikäihmisille järjestetään tulevan kevään ja syksyn aikana maksuttomia digitaitojen valmennuksia sekä koulutetaan digitaitojen vertaisopastajia eri puolille Keski-Suomea. Yhteistyökumppanina koulutuksia järjestävät Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoituskohteen teema valittiin syksyllä toteutettuun asiakaskyselyyn pohjautuen, missä ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen sai selvästi eniten kannatusta, jonne tämän vuoden pääpainotus lahjoituksesta kohdentuu. Toiseksi eniten kannatusta sai mielentervetyön tukeminen digitaalisten ratkaisujen avulla, joten myös mielenterveystyölle ohjataan osa lahjoituksesta. Edellisten vuosien tapaan vuoden 2024 lahjoituksen kokonaissumma on euron per Keskimaan asiakasomistaja, eli lähes 139 974 euroa (asiakasomistajien määrä 31.12.2023).

Ikäihmisille suunnattujen digikoulutuksien toteuttajaksi on valittu kaksi toimijaa: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry.

− Tämän vuoden hankkeen tavoitteena on laaja-alainen vaikuttavuus Keski-Suomessa, ja valitsimme kumppanit, joilla oli jo aiempaa kokemusta ja toimintaa digitaitojen koulutuksessa, perustelee Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

− Tavoitteena meillä on auttaa mahdollisimman suuri joukko keskisuomalaisia ikääntyneitä lisääntyvien digipalveluiden osaajiksi. Tarvetta on opastaa digityökalujen ja mobiilisovellusten käyttöä liittyen esimerkiksi pankkiasioihin, terveyspalveluihin, sosiaalisiin kanaviin ja vaikkapa veroasioihin. Toteutamme Ilo auttaa -lahjoituksen nyt seitsemännen kerran ja jo aiempina vuosina olemme pohtineet, olisiko ikääntyneiden digitaidoissa meillä paikkaa auttaa. Nyt asiakkaidemme vahvalla äänestystuloksella ja mandaatilla on oikea aika tarttua tähän, eikä vähiten siksi että yhteiskunnan sotealuekehitys edellyttää kaikilta aiempaa enemmän kykyä käyttää digikanavia arjen terveysasioiden hoitoon, Noora Luoma taustoittaa.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on toteuttanut vuosia Verkosta virtaa -toimintaa, joka auttaa ikäihmisiä parantamaan digitaitoja ja edesauttaa ikääntyneiden selviytymistä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

− Vuoden 2024 aikana lahjoitusvaroilla koulutetaan uusia tietotekniikan vertaisopastajia Keski-Suomeen sekä järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia Digikahviloita, joissa opastajat auttavat ikääntyneitä digipulmissa. Uudet opastajat jatkavat Verkosta virtaa -toiminnan opastajina vuonna 2025 ja saavat Verkosta virtaa -toiminnalta tukea vapaaehtoistyöhönsä. Näin taataan toiminnan jatkuvuus myös tulevina vuosina, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton järjestösuunnittelija Juha Viitanen.

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri käynnistää ”Digiä enemmän elämään 60+” -projektin Keski-Suomen alueella. Projektin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten digitaitoja, jotta he voivat hoitaa jokapäiväisiä asioitaan entistä sujuvammin verkossa. Valmennuksessa keskitytään opettamaan tietokoneen, älypuhelimen ja digipalvelujen käyttöä sekä tutustuttamaan hyödyllisiin verkkopalveluihin, kuten omakanta.fi, hyvinvointialueen digipalvelut ja vero.fi.

Koulutusten toteuttamisessa Eläkeliitto tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hyvinvointiyksikön ammattilaisten kanssa. Projektin käytännön toteutuksessa JAMK ja piirin digivastaavat tarjoavat valmennusta alueellisille digineuvojille, paikallisyhdistysten vastuuhenkilöille sekä kaikille yli 60-vuotiaille keskisuomalaisille.

− Yhä useammat julkiset ja yksityiset palvelut on mahdollista hoitaa nykyään digisovellusten avulla. Samaan aikaan ”kivijalkapalvelut” siirtyvät entistä kauemmas. Eläkeliiton Keski-Suomen piiri haluaa 50-vuotisjuhlavuotensa merkeissä olla mukana varmentamassa, että mahdollisimman monella keskisuomalaisella ikäihmisellä on riittävät taidot käyttää nykyisiä ja uusia digipalvelukanavia. Keskimaan avustuksella koulutamme samanaikaisesti eri puolille maakuntaamme sekä alueellisia että paikallisia digineuvojia. Näin ollen projektin tulokset kertautuvat moninkertaisesti tulevien vuosien aikana, kun digineuvojat tarjoavat neuvontatukea ikäihmisille, toteaa Eläkeliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Jukka Hiltunen.

− Odotamme jo innolla, että koulutukset pääsevät alkamaan ja pääsemme konkreettisesti näkemään millaisen vastaanoton avoimet koulutukset saavat. Syksylle olemme suunnitelleet muutamaa isompaa koulutustapahtumaa Jyväskylään, iloitsee Noora Luoma.

Tämän vuoden Ilo auttaa -lahjoituksen avustuksella järjestetään yhteensä yli 70 ikäihmisille suunnattua digikoulutustilaisuutta eri puolilla Keski-Suomea. Laskelmien mukaan digikoulutuksen piiriin on mahdollista saada noin 2000 keskisuomalaista ikäihmistä.

Kevään ja syksyn digikoulutuksista tullaan viestimään niin Osuuskauppa Keskimaan kanavissa, kuin kumppanien omissa kanavissa.

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, puheenjohtaja Jukka Hiltunen, 044 346 1120, jukka.karstula@gmail.com

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, järjestösuunnittelija Juha Viitanen, 050 408 3376, juha.viitanen@ekl.fi

 

Osuuskauppa Keskimaa toteutti kuudennen kerran Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyslahjoituksen. Asiakkaat saivat ehdottaa paikallisia kohteita viime syksynä, ja ehdotusten joukosta valittiin kahdeksan keskisuomalaisille avointa ja maksutonta ulkoilupaikkaa kunnostettavaksi tai perustettavaksi. Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on 1 € jokaista asiakasomistajaa kohden, ollen 2023 137 000 €. Asiakkaat pääsevät seuraavan kolmen viikon aikana äänestämään ja vaikuttamaan vuoden 2024 lahjoitukseen.

Keskimaan Ilo auttaa 2023 -hyväntekeväisyyslahjoitus keskittyi ulkoiluun ja luonnossa viihtymiseen Keski-Suomen alueella. Lahjoituskohteiksi valikoituivat asiakkailta kerättyjen ehdotuksien pohjalta Karstulan kunnan ulkoilupuisto, Keuruun kaupungin keskusurheilukenttä, Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylästä sekä yhteensä viisi Metsähallituksen kohdetta eri puolilla Keski-Suomea.

– Kohteissa on tehty töitä läpi kesän ja syksyn, ja nyt alkaa suurin osa olla valmiita ja asiakkaille auki. Ilo auttaa -yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on meille yksi tapa panostaa keskisuomalaisten hyvinvointiin ja ympäristömme huomiointiin. Lämmin kiitos tämän vuoden kumppaneillemme. Toivon, että kunnostetut luontopolut, urheilupaikat ja puisto tuovat pitkään iloa niin paikallisille kuin kauempaakin kohteisiin matkaaville, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Ilo auttaa 2023 -lahjoituksen kumppanit ja toimenpiteet

Asiakkaat osallistetaan myös vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoituksen kohdentamiseen

Edellisten vuosien tapaan vuoden 2024 lahjoituksen kokonaissumma tulee olemaan euron per Keskimaan asiakasomistaja, eli noin 139 000 euroa. Lopullinen lahjoitussumma varmistuu tammikuussa 2024.

– Ennen teeman valintaa halusimme kuulla eri alojen asiantuntijoita, jotka voisivat tuoda arvokasta tietoa ja näkemystä Keski-Suomen alueesta ja sen mahdollisuuksista sekä haasteista. Mikä puhututtaa ja mikä koetaan tärkeäksi. Haastattelimme viittä asiantuntijaa, jotka edustivat laajaa kirjoa erilaisia osaamisalueita, kuten ilmastotyö, sivistyspalvelut, journalismi, tulevaisuustutkimus ja teknologia, kertoo Luoma.

Haastatteluiden kautta nousi esiin muun muassa seuraavia aiheita: mielenterveysongelmat, nuorten hyvinvointi, ympäristötietoisuuden lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjunta, liikunta- ja kulttuuripalveluiden tukeminen sekä digitalisaation vaikutukset eri ikäisiin ihmisiin.

– Perusteellisen pohdinnan jälkeen valitsimme ensi vuoden teemaksi eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttamisen. Nuoret eivät välttämättä omaa niin hyviä digitaitoja kuin yleisesti kuvitellaan, ja vanhukset kaipaavat selkeästi apua erilaisten sähköisten palveluiden käytössä. Yhteiskunnan digitalisoituminen voi aiheuttaa esimerkiksi yksinäisyyden tunteita monella tavalla. Myös lasten ja nuorten digitaalinen turvallisuus herättää huolta. Nyt auki olevan kyselyn kautta haluamme kuulla, mihin tekoihin tämän teeman sisällä konkreettisesti asiakkaamme haluavat tarttua, Luoma jatkaa.

Vuoden 2024 lahjoitusta ja sen tarkempaa käyttöä koskeva kysely on auki osoitteessa www.keskimaa.fi/iloauttaa. Asiakkaat voivat vastata kyselyyn 29.10.2023 saakka.

 

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

 

 

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo kuudennen kerran Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen. Tänä vuonna lahjoituksen kokonaissumma on noin 137 000 € eli yksi euro jokaista Keskimaan asiakasomistajaa kohden. Ilo auttaa -lahjoituksessa panostetaan tänä vuonna keskisuomalaisille avointen ja käyttäjille maksuttomien ulkoilupaikkojen kunnostamiseen tai perustamiseen ympäri Keski-Suomen. Ulkoilupaikkoja on lahjoituksen piirissä kahdeksan ja kohteet on valittu asiakkaiden tekemien ehdotusten pohjalta.

Tänä vuonna 2023 Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus keskittyy ulkoiluun ja luonnossa viihtymiseen Keski-Suomen alueella. Lahjoituskohteiksi ovat valikoituneet asiakasomistajilta kerättyjen ehdotuksien pohjalta Karstulan kunnan ulkoilupuisto, Keuruun kaupungin keskusurheilukenttä, Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylästä sekä yhteensä viisi Metsähallituksen kohdetta eri puolilla Keski-Suomea.

− Olemme toteuttaneet Ilo auttaa -hyväntekeväisyyttä jo vuodesta 2017 lähtien. Näiden vuosien aikana keskisuomalaisiin tekoihin lahjoitettu summa on jo yli 800 000 euroa, ja tämän vuoden osuus siitä on 137 000 euroa asiakasomistajiemme määrän mukaan. Koemme, että asiakkaidemme omistamana keskisuomalaisena yrityksenä yksi meidän tehtävistämme on luoda hyvinvointia omistajillemme ja tätä olemme vuosi vuodelta toteuttaneet eri tavoin ja vuosien aikana yli 90 kumppanin kanssa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Tämän vuoden lahjoituskohteeksi valikoituivat eri puolilla Keski-Suomea olevat maksuttomat ulkoilu- ja viihtymispaikat, jotka palvelevat eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja hyvin rakennettuina kestävät vuosia tästä eteenpäin.

Lahjoituskohteina pumptrack-rata Karstulaan, ulkokuntosali Keuruulle, ulkosoittimia Mäki-Matin Perhepuistoon ja luontokohteiden kunnostamista Saarijärvellä, Joutsassa, Jyväskylässä ja Kivijärvellä

Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituskohteet ovat valikoituneet marraskuussa 2022 asiakasomistajille tehdyn kyselyn perusteella neljän eri kumppanin kohteisiin, jotka toteutetaan pääosin vuoden 2023 aikana.

− Asiakkaille kohdennetun kyselyn avulla halusimme tietää millaisia ulkoiluun liittyviä kestäviä toteutuksia ja kunnostuksia Keski-Suomessa tarvitaan. Saimme lähes 1300 vastausta, joiden perusteella etsimme kumppanit ammattimaisesti toteuttamaan kanssamme asiakkailta tulleita toiveita, toteaa Noora Luoma.

Yhteistyökumppanina Karstulan kunta: pumptrack-rata ulkoilupuistoon

Karstulassa Ilo auttaa- lahjoitus kohdistuu Karstulan ulkoilupuiston alueelle rakennettavan pumptrack-radan toteutukseen. Lisäksi lahjoituksen avulla alueelle toteutetaan oleskelualue, joka palvelee kaikkia alueen käyttäjiä.

− Karstulassa on jo usean vuoden ajan toivottu erityisesti nuorten harrastamiseen soveltuvaa paikkaa. Pumptrack-radan rakentamishankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa. Kokonaisuudessaan Karstulan ulkoilupuisto tulee toimimaan kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena liikuntamahdollisuuksineen sekä oleskelualueineen. Mahdollistamme tällä investoinnilla kuntalaisille uuden ulko-olohuoneen, taustoittaa Karstulan kunnan tekninen johtaja Mari Voimäki.

Yhteistyökumppanina Keuruun kaupunki: ulkokuntosali Keskusurheilukentän yhteyteen

Keuruun Keskusurheilukentän yhteyteen rakennetaan ulkokuntosali Ilo auttaa -lahjoituksen avulla. Ulkokuntosali on yksi osa koko urheilukentän peruskunnostusta.

− Urheilukenttä sijaitsee keskeisellä paikalla Keuruulla ja ulkokuntosalilaitteet lisäävät kentän monipuolista käyttöä erilaisille kohderyhmille. Kentän monipuolinen käyttö on ollut tavoitteena, kun rakentamispäätöstä on tehty, joten lahjoitus tukee tavoitetta todella hyvin. Ulkokuntosalin laitteet soveltuvat hyvin kaiken kuntoisille liikkujille. Kenttä ja ulkokuntosali valmistuvat juhannukseen mennessä, taustoittaa Keuruun kaupungin vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola.

Yhteistyökumppanina Mäki-Matin perhepuisto, Jyväskylän kaupunki: ulkosoitinalue valaistuksineen

Mäki-Matin perhepuiston kehittäminen sai lukuisia mainintoja kyselyssä. Ilo auttaa -lahjoituksella puistoon rakennetaan ulkosoitinalue ja parannetaan alueen valaistusta, joka edesauttaa alueen hyödynnettävyyttä myös pimeämpinä vuodenaikoina.

−Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä koko Mäki-Matin perhepuiston kehittämistä ja on hienoa saada yksi puiston osan uudistettua Ilo auttaa -lahjoituksen myötä. Puisto on todellinen kiinnittymiskohta perheille niin omassa kaupungissa kuin myös ulkopuolelta tuleville. Puiston väki odottaa jo innolla, kun saavat uutta ja elämyksellistä tarjontaa puistoon lapsien ja perheiden käyttöön, iloitsee Mäki-Matin perhepuiston apulaisjohtaja Anna Nurmesniemi.

Vuonna 1979 perustetun Mäki-Matin perhepuiston uuden ulkosoitinalueen on määrä valmistua lokakuussa 2023.

Yhteistyökumppanina Metsähallitus: viisi eri luontokohdetta

Metsähallituksen kanssa toteutetaan kunnostustoimenpiteitä viidessä eri luontokohteessa:

− Kunnostukseen valikoituneet kohteet ovat tärkeitä erityisesti paikallisille, mutta sopivat mainiosti myös kauempaa tulevien retkikohteiksi, kertoo virkistyskäytön erityisasiantuntija Maija Mikkola Metsähallituksen luontopalveluista.
− Lahjoitusvaroilla saadaan hankittua kunnostuksiin tarvittavat materiaalit. Työt on osassa kohteista jo aloitettu ja toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen, Jyväskylän avovankilan ja Kiviönniemessä Korpilahden Yrittäjät ry:n kanssa. Valmista tulee vuoden loppuun mennessä, paitsi Vaarunvuorilla, missä rakentaminen toteutetaan vasta kesällä 2024, Mikkola tarkentaa.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyydestä: Ilo auttaa 2023 – Osuuskauppa Keskimaa

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi
Karstulan kunta, tekninen johtaja Mari Voimäki, 044 4596 623, mari.voimaki@karstula.fi
Keuruun kaupunki, vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola, 040 827 2753, heli.peltola@keuruu.fi
Jyväskylän kaupunki, Mäki-Matin perhepuiston apulaisjohtaja Anna Nurmesniemi, 050 5984693, anna.nurmesniemi@jyvaskyla.fi
Metsähallitus, erityisasiantuntija Maija Mikkola, 0400 423 476, maija.mikkola@metsahallitus.fi

KUVA: Milja Pentti

(lisää…)

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt yhteistyösopimuksen Kriisikeskus Mobilen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri ry:n kanssa vuoden 2023 toiminnan tukemiseksi. Osuuskauppa Keskimaa tukee molempien yhdistysten toimintaa 10 000 eurolla.

Keski-Suomen ja keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi ovat Osuuskauppa Keskimaan avustuksissa keskeisiä asioita.

− Haluamme olla mukana tukemassa keskisuomalaisten perheiden ja nuorten arkea. Nuorten tukemisessa olemme keskittyneet oman alueemme liikuntaan ja kulttuuriin, lapsi- ja nuorisotyöhön painottuen. Meille on tärkeää, että tukemme avulla tehdään konkreettisia keskisuomalaisten arjen hyvinvointia edistäviä tekoja ja ennaltaehkäisevää työtä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Kriisikeskus Mobilen toimintaan kohdistuva 10 000 euron avustus mahdollistaa yhdistykselle kesälomittajien palkkaamisen, jotta kriisikeskus pystytään pitämään avoinna myös kesäaikaan avuntarvitsijoille.

− Keskimaan lahjoitus on meille merkittävä ja se mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamisen Kriisikeskus Mobilen toimintaan kesälle 2023, sillä meidän talousarviossamme ei ollut mahdollisuutta sijaiskuluihin. Lahjoitus tullaan konkreettisesti kohdentamaan kesäsijaisiin (2 hlöä) eikä meidän tarvitse pohtia Kriisikeskuksen toiminnan mahdollista kesäsulkua henkilöstömme vuosilomista johtuen. Toimintamme lyhytaikainenkin sulku kesällä rajoittaisi järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisiavun ja tuen mahdollistumista keskisuomalaisille, taustoittaa Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala lahjoituksen merkitystä toiminnalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri saa tukea 10 000 euroa paikallisyhdistysten perhekahvilatoimintaan Keski-Suomen alueella.

− MLL:n perhekahvilat ovat kaikille perheille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Keskimaan lahjoituksen turvin lähes 30 perhekahvilassa ympäri Keski-Suomen pystytään tarjoamaan perheille ilmaista aamu- tai välipalaa. Lahjoitus on otettu perhekahviloissa ilolla vastaan, koska etenkin viime syksynä on huomattu, miten iso merkitys maksuttomalla aamu- tai välipalalla voi olla perheiden arjessa, toteaa MLL:n Järvi-Suomen piiri ry:n talouspäällikkö Anniina Laaksonen.

− Olemme todella iloisia, että pääsemme tukemaan yhdistysten toimintaa tällaisten hyvin konkreettisten tekojen kautta. Lisäksi molempien yhdistyksien toiminta kattaa hyvin meidän toiminta-alueemme Keski-Suomessa, mikä on meille yksi tärkeä kriteeri yhteistyötahoja valittaessa, Noora Luoma summaa.


Kriisikeskus Mobile

Kriisikeskus Mobilessa tehdään järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä sekä itsemurhien ehkäisytyötä keskisuomalaisille, kun elämää kohtaa kriisi tai elämäntilanne on muuten haastava. Kriisityö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, joka voi sisältää puhelimitse tehtävää kriisityötä sekä asiakastapaamisia Kriisikeskuksessa. Tilannekohtaisesti asiakasasioissa tehdään myös verkostotyötä ja tuetaan asiakasta tarvittaessa jatko-ohjauksena muihin palveluihin.

Kriisikeskus Mobilen tavoittaa puhelimitse 044 7888 470, pop up chatin kautta tai asioimalla kasvokkain Kriisikeskus Mobilen tiloissa Matarankatu 2, Jyväskylä. www.kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka toimii neljän maakunnan alueella Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Suomessa. MLL:n Järvi-Suomen piiri edistää toiminta-alueellaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimimme perheiden tukena, alueellisena vaikuttajana, vapaaehtoistyön järjestäjänä ja yhdistysten taustavoimana. 

Piirin alueella toimii 105 aktiivista paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä yli 10 000 jäsentä ja lähes 3000 vapaaehtoista. Piiri tuottaa toimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille, palveluja kunnille, koulutuksia niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisillekin sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma, noora.luoma@sok.fi, 010 767 3040

Osuuskauppa Keskimaa, asiakkuuspäällikkö Pia Kuparinen, pia.kuparinen@sok.fi, 010 767 3701

Kriisikeskus Mobile, kriisikeskuksen johtaja Tuija Hauvala, 0400 290 277, tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, talouspäällikkö Anniina Laaksonen, 050 476 5939, anniina.laaksonen@mll.fi

 

 

Osuuskauppa Keskimaa toteutti viidennen kerran Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyslahjoituksen. Lahjoituksella tuettiin keskisuomalaisten nuorten omien toiveiden mukaisesti yhdessäoloa ja oppimista niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus on 1 € jokaista asiakasomistajaa kohden. Kokonaissumma oli tammikuun asiakasomistajamäärän mukaisesti yhteensä 135 899 euroa.

Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanja keskittyy tänä vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin neljän eri teeman merkeissä. Ilo auttaa -lahjoituksilla autetaan 13–21-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria harrastamaan yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, liikkumaan ja kokemaan uutta kouluissa sekä saamaan apua mielenterveyden haasteisiin. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksien toteutuksissa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto (koulut), Keski-Suomen Liikunta ry (harrastaminen), Nuorten Suomi ry (nuorisotyö) sekä MIELI ry:n kautta Sekasin-chat.

− Halusimme olla tukemassa nuorten elämää niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin. Kysyimme viime syksynä nuorilta ympäri Keski-Suomen mikä tuottaisi iloa, tukisi arjessa ja toteuttaisi arjen unelmia. Nuoret jakoivat monipuolisesti pieniä ja suuria ideoita sekä unelmia elämän eri osa-alueilta. Nuorten ehdotusten pohjalta kampanjaan kiteytyi neljä eri teemaa, joita olemme päässeet keväästä lähtien toteuttamaan monin eri tavoin, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Lahjoitus jakautuu nuorille eri puolille Keski-Suomea

− Olemme iloisia, että löysimme kumppaneiksi tahoja, jotka tuntevat nuoret ja pystyvät omalla asiantuntemuksellaan auttamaan meitä kohdistamaan tuen nuorten arkeen. Meille on ollut alusta asti tärkeää, että pääsemme auttamaan nuoria eri puolilla Keski-Suomea ja toteuttamaan erilaisia pienempiä tai suurempia tarpeita, joita ilman lahjoitustamme ei olisi saatu toteutettua, Noora Luoma täsmentää.

Yhteistyössä Keski-Suomen tutoropettajaverkoston kanssa mahdollistettiin uusien välitunti- ja oppimisvälineiden hankintoja kouluille

Ilo auttaa -lahjoituksella 18 keskisuomalaiseen kouluun saadaan uusia välineitä, jotka auttavat nuoria liikkumaan, viihtymään ja oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja VR-laseja. Suurin osa lahjoituksesta kohdentui liikunta- ja välituntivälineiden hankintaan. Keski-Suomen tutoropettajaverkosto oli apuna kartoittamassa koulujen oppilaiden toiveita ja koordinoimassa lahjoituksien toteutumisia.

− Oli hienoa olla mukana yhteistyökumppanina tässä kampanjassa. Erityisesti mieltä lämmitti aito nuorten toiveiden ja ajatusten huomiointi, kun koulut suunnittelivat omia hankintaesityksiään kampanjaan liittyen, iloitsee Keski-Suomen tutoropettajaverkoston koordinaattori Riina Sutinen.

− Nyt kun meillä on uusia välineitä välituntikäyttöön, niin nuoret pystyvät paremmin keksimään muutakin tekemistä kuin puhelimella olo. Nämä varmasti kehittävät ja luovat kaverisuhteita, toteavat Vihtavuoren koulun oppilaat, jonne lahjoituksena hankittiin biljardipöytä ja frisbeegolfvälineitä.

Yhteistyössä KesLin kanssa koulutetaan uusia liikuntaohjaajia sekä kartoitetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia

Tuemme Keski-Suomen Liikunta ry:n eli KesLin kanssa keskisuomalaisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Lahjoituksella mahdollistetaan lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia. Ohjaajakoulutuksia järjestetään syksyn aikana eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja nuorten liikunnanohjaajille. Lisäksi KesLi on järjestänyt ”Lasten ja nuorten liikunta kotikunnassamme” -kuulemistilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Tilaisuuksissa on luotu yhteistä näkemystä lasten ja nuorten liikunnan nykytilanteesta, sekä kartoitettu kuntakohtaisia kehittämiskohteita.

− Liikunta on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus. Monessa kunnassa liikuntatoiminnan laajentamisen este on koulutettujen ohjaajien puute. Keskimaan Ilo auttaa lahjoituksen ansiosta pystymme järjestämään lukuisia ohjaajakoulutustilaisuuksia eri puolilla Keski-Suomea. Lisäksi arvostamme sitä, että pystymme järjestämään eri kunnissa tilaisuuksia, joissa luodaan yhteinen näkemys lasten liikunnan nykytilanteesta sekä pohtimaan erityisiä kehittämiskohteita, kertoo KesLin lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

−  Lähiaikoina on puhuttu paljon koulustressistä ja uupumuksesta. Harrastukset ovat monelle hyvä tapa saada ajatukset pois koulustressistä, toteavat Kirittärissä harrastavat nuoret liikunnan merkityksestä.

Yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa parannetaan nuorisotilojen viihtyvyyttä

Ilo auttaa -lahjoituksella jopa 14 nuorisotilaa Keski-Suomen alueella päästään remontoimaan, sisustamaan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten yhdessä tekemiseen. Nuorten Suomen koordinoimana nuorisotilojen vastaavilta ja käyttäjiltä kysyttiin nuorisotilojen tarpeista. Näitä toiveita olemme nyt yhdessä päässeet toteuttamaan.

− Nuorisotiloja käyttävät nuoret ja myös nuorisotyöntekijät ovat erittäin innoissaan Ilo auttaa -lahjoituksesta. Korona-aika on haastanut huomattavan paljon ikätovereihin tutustumista ja nuorten yhdessäoloa. Kuntien nuorisotilat ovat olleet kokonaan suljettuna tai rajatusti käytössä. Ilo auttaa -lahjoituksen kautta osa tiloista saa niiden kovasti kaipaamaa freesausta ja osa täysin uusia toiminnan muotoja, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja sitä myötä vahvistavat nuorten yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo Carita Hännivirta lahjoituksen merkityksestä.

− Kun asutaan tosi harvassa, niin lähimmälle kaverille saattaa olla viisikin kilometriä matkaa. Nuorkkarille tulee koulun jälkeen nuoria ja täällä vietetään aikaa ja viihdytään yhdessä, iloitsee Kannonkosken nuorisotiloja käyttävät nuoret, jonne hankittiin lahjoituksen avulla pelivälineitä sekä uusittiin pihakalusteita.

Yhteistyössä MIELI ry:n kanssa mahdollistettiin Sekasin-chatin toiminta kesäkuukausien ajan

Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa. Pidä huolta nuoresta mielestä -kampanjan jatkona syvensimme yhteistyötä MIELI ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollistettiin nuorten suosiman Sekasin-chatin keskeytymätön toiminta myös kesäkuukausina.

– Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta Sekasin-chatin aukioloa ei tarvinnut supistaa kesälomakaudenkaan aikana. Verkkopalvelu tarjoaa apua ja tukea nuorelle, joka haluaa purkaa pahaa oloaan tai keskustella mistä tahansa asiasta kuuntelevan aikuisen kanssa, nimettömänä ja luottamuksellisesti, taustoittaa MIELI ry:n Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana lahjoituksen kohdentamista.

– Chatti on olemassa sen takia, että yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin. Jokainen meistä on joskus vähän sekaisin ja jokainen tarvitsee joskus apua, painottaa Sekasin kollektiivin kehittämispäällikkö Saara Huhanantti.

Lue lisää Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista: https://keskimaa.fi/iloauttaa/


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Riina Sutinen, 050 321 9927, riina.sutinen@jyvaskyla.fi

Keski-Suomen Liikunta ry, Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 050 552 4997, jouni.vatanen@kesli.fi

Nuorten Suomi ry, Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, 044 012 4606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi
MIELI Suomen Mielenterveys ry, Satu Raappana, Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja, 040 840 6681, satu.raappana@sekasin.fi

Nuorten pahaan oloon pureudutaan kouluissa opettelemalla mielenterveys- ja tunnetaitoja. Pidä huolta –hankkeen avulla MIELI ry on tavoittanut tähän mennessä lähes 9 000 yläkoululaista eri puolilta Suomea.  

Nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin pyritään löytämään keinoja myös kouluissa. Viimeisen puolen vuoden aikana MIELI ry on vienyt mielenterveys- ja tunnetaitokoulutuksia eri kouluihin, 24 eri kuntaan ja kymmeneen maakuntaan ympäri Suomen. Tavoitteena on edistää nuorten mielenterveyttä vahvistamalla koulujen ammattilaisten, kuten opettajien mielenterveysosaamista. Kouluille maksuttomien koulutusten käynnistymisen on mahdollistanut vuoden 2021 syksyllä toteutunut Pidä huolta -kampanja, joka keräsi kaikkiaan yli miljoona euroa koulutyölle ja Sekasin-chatille. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun. 

”Jo yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria. Siksi on tärkeää, että yläkoulussa toimivat aikuiset ymmärtävät, miten nuorten mielenterveyttä voi tukea”, MIELI ry:n varhaiskasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö Susanne Peltoniemi sanoo. 

Apuja kiusaamiseen ja yksinäisyyteen 

MIELI ry on kouluttanut kevään aikana lähes 700 yläkoulun ammattilaista, kuten opettajia, kouluohjaajia, rehtoreita ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Heidän kauttaan lähes 9 000 yläkoululaista on saanut eväitä parempiin mielenterveystaitoihin. Koulussa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, yhdessäolon taitoja, selviytymistaitoja sekä arvostavaa kohtaamista. Opettajille koulutus antaa keinoja vahvistaa kaikkien oppilaiden mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä tukevaa kouluyhteisöä. 

”On tärkeää opettaa kaikille nuorille mielenterveystaitoja, se suojaa myös heikoimmassa asemassa olevia.  Samalla vähennetään kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä”, Peltoniemi sanoo. 

Lähes kaikki eli 97 % koulutuksen käyneistä ammattilaisista oli sitä mieltä, että sen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta. 

”Mielestäni on erittäin tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja saadaan yhteistä näkemystä yhteisen keskustelun kautta”, eräs opettajista kirjoittaa. 

Lisää vapaaehtoisia Sekasin-chattiin 

Peltoniemen mukaan tarvitaan aikuisia, jotka osaavat puhua nuorten kanssa mielenterveydestä mutta tarvittaessa ohjata heitä eteenpäin myös matalankynnyksen palveluihin, kuten Sekasin-chattiin.  

12-29-vuotiaille suunnatussa Sekasin-chatissa vuodesta toiseen suurin yhteydenoton syy on paha olo, jonka taustalla on ahdistusta, masentuneisuutta ja pelkoja. Itsetuhoisuus tulee esiin joka kymmenennessä keskustelussa. Pidä huolta -kampanjan keräyksen myötä Sekasin-chatin toimintaan on saatu puolen vuoden sisällä yli 250 uutta vapaaehtoista ja toimintaa on tehostettu uusilla aluekoordinaattoreilla sekä mentoreilla, jotka toimivat vapaaehtoisten tukena.  

”Koronan jälkeen chatissa toimineiden ammattilaisten määrä on vähentynyt, koska he ovat palanneet kasvokkaiseen työhön takaisin. Vapaaehtoisten avulla käytyjen keskustelujen määrä on pystytty pitämään entisellä tasolla, kesäkuukausina jopa lisäämään. Parhaimmillaan keskusteluista 70 % keskusteluista on koulutettujen vapaaehtoisten käymiä”, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana. 

Osuuskauppa Keskimaa mukana tukemassa 

Pidä huolta -kampanja oli Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen hyväntekeväisyyshaaste syksyllä 2021. Haasteen avulla kerättiin rahaa nuorten tukemiseen koronapandemian jälkeen yli 70 suomalaisartistin voimin. Artistit esittivät kampanjassa uudelleen toteutetun version Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta. Osuuskauppa Keskimaa osallistui kampanjaan 10 000 euron lahjoituksella osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron tukea. Pidä huolta -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Pidä huolta -hankkeen tukeminen on ollut Keskimaalle hyvin tärkeää. Hankkeen jatkona Keskimaa on oman Ilo auttaa -hyväntekeväisyyden tiimoiltaan halunnut tukea MIELI ry:n Sekasin-chatin toimintaa kesäkuukausien osalta. Ilo auttaa –lahjoitus mahdollisti Sekasin Chatin päivystyksen kesäkuukausina, eli chatin aukioloa ei tarvinnut supistaa lomakauden aikanakaan.

Lue lisää Ilo auttaa -kampanjasta.

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo viidennen kerran Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyslahjoituksen, jossa keskitytään keskisuomalaisille iloa ja hyvää mieltä tuottaviin konkreettisiin tekoihin. Lahjoituksen kokonaissumma vastaa Keskimaan asiakasomistajien määrää, ollen yhteensä 135 899 euroa eli euron jokaista asiakasomistajaa kohden.

Hyväntekeväisyyskampanja keskittyy tänä vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin neljän eri teeman merkeissä. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksen toteutuksessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Viime syksynä päätimme, että tänä vuonna teemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa lahjoituksen tulevaisuudelle eli keskisuomalaisille nuorille. Nuoret otettiin mukaan Ilo auttaa Keski-Suomea 2022 -kampanjaan jo suunnitteluvaiheessa. Lahjoituskohteista ja toteutustavoista kysyttiin ideoita ja toiveita nuorilta itseltään erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa. Nuorten toiveiden pohjalta meille valikoitui neljä yhteistyökumppania, joiden kanssa pääsemme kesän ja syksyn aikana toteuttamaan nuorten toiveita ja tunnistettuja tarpeita, Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma taustoittaa.

Edellisen kerran Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus kohdistettiin Keski-Suomessa toimiville tahoille – järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja seuroille – jotka auttoivat keskisuomalaisia kohtaamaan toisensa ja tuomaan iloa poikkeuksellisina korona-aikoina.

Lahjoitus jakautuu eri puolille Keski-Suomea nuorten toiveet huomioiden

Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksessa autetaan 13–21-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria harrastamaan yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, liikkumaan ja kokemaan uutta kouluissa sekä saamaan apua mielenterveyden haasteisiin. Kumppaneina hyväntekeväisyyslahjoituksen koordinoimisessa ja toteuttamisessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Olemme iloisia, että löysimme kumppaneiksi tahoja, jotka tuntevat nuoret ja pystyvät omalla asiantuntemuksellaan auttamaan meitä kohdistamaan tuen nuorten arkeen. Meille on ollut alusta asti tärkeää, että pääsemme auttamaan nuoria eripuolilla Keski-Suomea ja toteuttamaan erilaisia pienempiä tai suurempia tarpeita, joita ilman lahjoitustamme ei olisi saatu toteutettua, Noora Luoma täsmentää.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen tutoropettajaverkosto: lahjoituskohteena yläkouluja Keski-Suomessa

Ilo auttaa -lahjoituksella 18 keskisuomalaiseen kouluun saadaan uusia välineitä, jotka auttavat nuoria liikkumaan, viihtymään ja oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja VR-laseja. Lahjoituksesta suurin osa kohdentuu liikunta- ja välituntivälineiden hankintaan.

− Oli hienoa olla mukana yhteistyökumppanina tässä kampanjassa. Erityisesti mieltä lämmitti aito nuorten toiveiden ja ajatusten huomiointi, kun koulut suunnittelivat omia hankintaesityksiään kampanjaan liittyen. Esityksistä myös huomasi, että ne olivat tarkkaan harkittuja ja vastasivat koulun tarpeita, iloitsee Keski-Suomen tutoropettajaverkoston koordinaattori Riina Sutinen.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen Liikunta ry: lahjoituskohteena harrastusohjaajien koulutus

Yhteistyössä KesLin kanssa tuemme keskisuomalaisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Lahjoituksella mahdollistetaan lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia, joita pystytään laajentamaan erityisesti Jyväskylän ulkopuolelle. Ensi syksynä ohjaajakoulutuksia järjestetään eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja nuorten liikunnanohjaajille. Lisäksi tuemme nuorten liikuntatoiminnan laajentamista ja seurojen toiminnan kehittämistä muutamilla paikkakunnilla.

− Liikunta on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus. Monessa kunnassa liikuntatoiminnan laajentamisen este on koulutettujen ohjaajien puute. Keskimaan Ilo auttaa lahjoituksen ansiosta pystymme järjestämään lukuisia ohjaajakoulutustilaisuuksia eri puolella Keski-Suomea. Lisäksi arvostamme sitä, että pystymme järjestämään eri kunnissa tilaisuuksia, joissa luodaan yhteinen näkemys lasten liikunnan nykytilanteesta sekä pohtimaan erityisiä kehittämiskohteita, kertoo KesLin lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

Yhteistyökumppanina Nuorten Suomi ry: Nuorisotilojen viihtyvyyden parantaminen

Ilo auttaa -lahjoituksella jopa 14 nuorisotilaa Keski-Suomen alueella päästään remontoimaan, sisustamaan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten yhdessä tekemiseen. Kysyimme nuorisotilojen vastaavilta ja käyttäjiltä nuorisotilojen tarpeista ja nyt pääsemme auttamaan nuorisotiloja toteuttamaan nuorten toiveita tilojen tai välineiden osalta.

− Nuorisotiloja käyttävät nuoret ja myös nuorisotyöntekijät ovat erittäin innoissaan Ilo auttaa -lahjoituksesta. Korona-aika on haastanut huomattavan paljon ikätovereihin tutustumista ja nuorten yhdessäoloa. Kuntien nuorisotilat ovat olleet kokonaan suljettuna tai rajatusti käytössä. Ilo auttaa -lahjoituksen kautta osa tiloista saa niiden kovasti kaipaamaa freesausta ja osa täysin uusia toiminnan muotoja, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja sitä myötä vahvistavat nuorten yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo Carita Hännivirta lahjoituksen merkityksestä.

Yhteistyökumppanina MIELI Suomen Mielenterveys ry: lahjoituskohteena Sekasin-chat

Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa. Pidä huolta nuoresta mielestä -kampanjan jatkona syvennämme yhteistyötä MIELI ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollistamme nuorten suosiman Sekasin-chatin keskeytymättömän toiminnan myös kesäkuukausina.

– Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta Sekasin-chatin aukioloa ei tarvitse supistaa kesälomakaudenkaan aikana. Verkkopalvelu tarjoaa apua ja tukea nuorelle, joka haluaa purkaa pahaa oloaan tai keskustella mistä tahansa asiasta kuuntelevan aikuisen kanssa, nimettömänä ja luottamuksellisesti, taustoittaa Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana lahjoituksen kohdentamista.

Lahjoituksilla tehtäviä hankintoja, koulutuksia ja nuorisotyötä toteutetaan pääosin tulevan kesän ja syksyn aikana.

Vuoden 2022 hyväntekeväisyyslahjoitus mukaan lukien Keskimaa on yhdessä asiakasomistajien kanssa ilahduttanut ja tukenut keskisuomalaisia Ilo auttaa -lahjoituksen merkeissä jo viisi kertaa, lähes 670 000 eurolla.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyydestä: Ilo auttaa 2022 – Osuuskauppa Keskimaa


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Riina Sutinen, 050 321 9927, riina.sutinen@jyvaskyla.fi

Keski-Suomen Liikunta ry, Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 050 552 4997

Nuorten Suomi ry, Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, 044 012 4606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Satu Raappana, Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja, 040 840 6681, satu.raappana@sekasin.fi

Kuva: Tero Takalo-Eskola / Keski-Suomen Liikunta ry

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaasteella kerättiin 1 027 156 euroa nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Kampanjan tuotto tullaan käyttämään lyhentämättöminä nuorille kriisiapua tarjoavaan Sekasin-chattiin ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseen. Keskimaa jatkaa nuorten tukemista vahvasti myös vuoden 2022 aikana.

MIELI ry:n ja Toivon Kärki ry:n yhteisen Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteen avulla kerättiin rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin voimin. Osuuskauppa Keskimaa osallistui kampanjaan 10 000 euron lahjoituksella osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron tukea.

Nuorten hätä on näkynyt erityisesti matalan kynnyksen kriisipalveluissa. Keräyksen lahjoitukset ohjataan MIELI ry:n valtakunnallisesti toimivaan Sekasin-chattiin, jonka toimintaa voidaan lahjoitusten myötä laajentaa. Akuutin tuen lisäksi voidaan tehdä nuorten mielenterveyttä vahvistavaa työtä ennaltaehkäisevästi sekä lisätä myös aikuisten osaamista tukea nuorten mielenterveyttä päivittäin.

− Kampanjan huikea tulos kertoo mielestäni ennen kaikkea siitä, kuinka laajasti yhteiskunnassa ja lahjoittajien keskuudessa on nyt tunnistettu nuorten ahdinko: Pidä huolta -kampanja haastaa myös julkisen puolen kantamaan vahvemmin vastuuta nuorista, kommentoi MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. 

− Keräys osoittaa, että Suomessa osataan lyödä hynttyyt yhteen eri tahojen kesken, kun asia koetaan tärkeäksi. Turvaamalla matalan kynnyksen avunsaannin Keski-Suomen alueen nuoret saavat keinoja kohti parempaa oloa. Keskimaan alueella asuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta, ja haluamme jatkaa ja laajentaa heidän auttamistaan myös tänä vuonna. Keskimaan vuosittainen Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyskampanja keskittyy vuonna 2022 keskisuomalaisten nuorten arjen ilahduttamiseen ja tukemiseen, josta osa kohdistuu tänäkin vuonna MIELI ry:n Sekasin-chattiin. Kerromme lisää Ilo auttaa -toiminnasta kevään aikana, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Pidä huolta -kampanjan tuotto ohjataan käytännössä näin:
Sekasin-chat
Nuorten mielenterveyttä vahvistava työ:


Sekasin-chat

Sekasin-chat on valtakunnallinen laajasti avoinna oleva (ma-pe 9-24, la-su 15-24) 12-29 -vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviytymistä. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita – nuoren oma arvio avun tarpeesta riittää. Sekasin-chattia koordinoi Sekasin Kollektiivi, joka on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen missio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord-yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä. 
www.sekasin.fi

 

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste
– Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste on ennennäkemättömän artistien, yksityishenkilöiden ja yritysten yhteistyöhanke. Tavoitteena on auttaa nuorten akuuttia mielenterveystyötä.

– Hyväntekeväisyyshaasteen keskiössä on edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi versio. Mukana kappaleessa on yli 70 suomalaista artistia

– Hankkeen taustalla ovat Toivon Kärki ry:n ja MIELI Suomen Mielenterveys ry. S-ryhmä ja LähiTapiola ovat hyväntekeväisyyshaasteen yhteistyökumppanit ja lahjoittavat kampanjan alkupääomaksi 500 000 euroa.

pidahuolta.fi

 

Kuva: Otto Virtanen

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo neljännen kerran Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan, jossa keskitytään keskisuomalaisille iloa ja hyvää mieltä tuottaviin konkreettisiin tekoihin. Tänä syksynä Keskimaa etsi yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät auttamaan keskisuomalaisia kohtaamaan toisensa poikkeusaikaan sopivalla tavalla. Hakemuksia tuli yli 130 taholta, joista 56 lahjoituskohteen myötä mahdollistetaan yli 101 000 keskisuomalaista kohtaamista. Lahjoituksen kokonaissumma on lähes 138 000 euroa.

 

Keskimaan vuoden 2020 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan lahjoitussumma on edellisten vuosien tapaan yksi euro jokaista Keskimaan asiakasomistajaa kohden. Jo neljännen kerran toteutettavan hyväntekeväisyyskampanjan kokonaispotti nousee uuteen ennätykseen, lähes 138 000 euroon.

Kampanja käynnistyi elokuussa lahjoituskohteiden haulla, tavoitteena saada mukaan yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä ja ryhmiä, jotka omalla toiminnallaan auttavat maakuntamme ihmisiä kohtaamaan toisiaan turvallisesti koronakriisin keskellä. Hakemuksia tuli kaikkiaan yli 130. Niistä lahjoituskohteiksi valikoitui 55 toimijaa ja 56 kohdetta, joiden kautta tavoitetaan ennakkoarvioiden mukaan yli 101 000 keskisuomalaista.

−  Koronatilanteesta huolimatta halusimme toteuttaa Ilo auttaa -lahjoituksen myös tänä vuonna ja tukea keinoja, joilla tuodaan tilanteeseen sopivalla tavalla ihmisiä yhteen ja tarjotaan iloa arkeen. Poikkeusaikana ihmiset selvästikin kaipaavat erilaisia yhdessä olemisen muotoja, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä kuvailee.

Lahjoituskohteiden avulla mahdollistetaan niin lasten, nuorten, lapsiperheiden kuin ikäihmistenkin kohtaamisia

 Lahjoituskohteiksi valikoitui 55 toimijaa ja 56 kohdetta, joiden kautta tavoitetaan ennakkoarvioiden mukaan yli 101 000 keskisuomalaista. Lahjoitussummat vaihtelevat lahjoituskohteiden avustushakemuksien sekä toiminnan piirissä olevien ihmismäärien mukaisesti.

− Tämän vuoden lahjoituskohteen koskettavat hyvin monipuolisesti eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia keskisuomalaisia. Mahdollistamme ympäri Keski-Suomea useilla paikkakunnilla yksittäisiä tapahtumia, tapahtumien livestriimauksia sekä viikoittaisia kohtaamisia jonkin teeman puitteissa, tarinapiireistä ystäväkahvilatoimintaan ja taikuriesityksiin. Tapoja auttaa ihmisiä kohtaamaan toisensa on monia ja se myös näkyy lahjoituskohteidemme moninaisuutena, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Nuoret valmistavat yhdessä ruokaa

Yksi lahjoituskohteista oli Nuortentalo Katutaso Jyväskylässä, jossa joukko nuoria aikuisia kokoontuu yhteisen ruoan äärelle viikoittain.
– Ruoanlaitto ja syöminen kokoavat ihmisiä yhteen taustoihin ja elämäntilanteisiin katsomatta. Samalla tutustutaan toisiin nuoriin sekä erilaisiin ruokakulttuureihin, opitaan edullisen ja terveellisen arkiruoan laittamista ja jaetaan omien bravuuriruokien reseptejä. Lahjoituksen turvin voimme nyt jatkaa ruokatorstaiden järjestämistä vuoden eteenpäin, vastaava nuorisotyöntekijä Hanna Lamberg kertoo.

Laulavia joulutervehdyksiä ikäihmisille ja yksinäisille

Ikäihmisiä ilahduttavista toteutuksista hyvä esimerkki on Toivakka-Joutsan 4H-yhdistyksen toteuttama laulava joulutervehdys. Toivakan ja Joutsan seuduilla asuvilla ikäihmisillä ja yksinäisillä on tänä jouluna mahdollista tilata paikallisen 4H-yhdistyksen kautta laulava joulutervehdys.
– Olemme todella mielissämme saamastamme Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksesta. Joulutervehdyksen voi tilata yhdistyksen nettisivujemme kautta ja nuoret 4H-yhdistyksen laulajat kiertävät viemässä tervehdyksiä lauantaina 19.12. Näin läheistä ihmistä voi muistaa lämminhenkisellä ja iloa tuottavalla tavalla, vaikka ei itse paikan päälle jouluna pääsisikään, kuvailee Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Ilmonen.

Avointa muskaritoimintaa lapsiperheille

Lapsiperheiden arkeen tuodaan iloa muun muassa muskaritoiminnan kautta. Jyväskylän seudun Nuorisoseuran avoimessa muskaritoiminnassa on voitu siirtyä Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta turvallisiin pienryhmiin. Näin toimintaa on voitu jatkaa korona-aikanakin.

– Järjestämme Jyväskylässä Yrttisuon ja Mäki-Matin perhepuistossa avoimia muskareita, joihin voi vapaasti tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Nyt korona-aikana pienryhmienkin jatkuvuus on turvattu Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta. Lahjoitusvaroja tullaan käyttämään myös muskaritarvikkeiden hankintaan, toiminnanohjaaja Anna Leino Jyväskylän seudun Nuorisoseurasta kertoo.

Kaikki 56 vuoden 2020 Ilo auttaa -lahjoituskohdetta on listattuna Keskimaan Ilo auttaa -sivustoilla: https://iloauttaa.fi/iloauttaayhteen/.

 Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo neljännen kerran Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan, jossa keskitytään keskisuomalaisille iloa ja hyvää mieltä tuottaviin konkreettisiin tekoihin. Keskimaa etsi syksyn aikana kohteita, jotka pystyvät omalla toiminnallaan auttamaan ihmisiä kohtaamaan turvallisesti toisensa. Hakemuksia tuli yli 130 taholta. Yhteistyön rakentaminen on käynnissä ja avustuskohteista päästään kertomaan tarkemmin marraskuussa.

 

Tänä vuonna Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus kohdistetaan Keski-Suomessa toimiville tahoille – järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja seuroille – jotka auttavat keskisuomalaisia kohtaamaan toisensa.
− Käynnistimme elokuun lopulla hyväntekeväisyyskohteiden haun, jonka kautta erilaiset yhdistykset, seurat ja järjestöt pystyivät hakemaan tukea toimintaansa. Toimintaan, jonka avulla autetaan ihmisiä kohtaamaan toisiaan näinä poikkeuksellisina aikoina. Olemme nyt käyneet kaikki yli 130 hakemusta läpi ja lähdemme nyt rakentamaan yhteistyötä valittujen tahojen kanssa, taustoittaa Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan puuhanainen, Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Yli 130 hakemuksen joukosta avustuskohteiksi on valikoitumassa 55 kohdetta.
− Haluamme tässä vaiheessa kiittää kaikkia hakemuksien lähettäneitä, vaikka työ on vielä kesken. Selvästikin tällaisena poikkeuksellisena koronavuotena ihmiset kaipaavat erilaisia yhdessä olemisen muotoja. Valitsimme avustuksen piiriin hyvin laajasti eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamisiin osoitettuja hakemuksia. Marraskuussa pääsemme kertomaan lisää tämän vuoden avustuskohteista, Luoma lupaa.

Edellisten vuosien tapaan tänäkin vuonna Ilo auttaa -kampanjassa lahjoitetaan yksi euro jokaista Keskimaan asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksen kokonaissumma on 138 000 euroa. Hyväntekeväisyyskampanjan avustusyhteistyön teoista osa tulee näkyviksi jo tämän vuoden puolella ja osa jaksottuu ensi vuodelle. Tänä vuonna tapoja auttaa on monia, kuten erilaiset tapahtumat, tavaralahjoitukset, piristävät tervehdykset, yhteinen toiminta, kurssi tai laite, joka mahdollistaa yhteydenpidon läheisiin.

Vuoden 2019 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjassa Keskimaa tuki liikkumista ja leikkimieltä kunnostamalla leikkipuistoja sekä ulkoilureittejä Keski-Suomen alueella. Nämä kohteet ovat valmistuneet tämän syksyn aikana ja tuottavat varmasti iloa vuosiksi eteenpäin. Aiempien vuosien kampanjoihin voi käydä tutustumassa tarkemmin Ilo auttaa -sivustoilla: iloauttaa.fi.


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi