Ehdokasasettelu – 16.8.-31.8.2021

Ehdokasasettelu - tietoa asiamiehille ja ehdokkaille

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa ma 16.8.2021 ja jatkuu elokuun loppuun 31.8.2021 saakka. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen eli vuoden 2020 loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

Osuuskauppa Keskimaa on jaettu vaaleissa kolmeen jäsenalueeseen:

 1. eteläinen (alueelta valitaan edustajistoon 12 jäsentä)
 2. Jyväskylä (alueelta valitaan edustajistoon 27 jäsentä)
 3. pohjoinen (alueelta valitaan edustajistoon 11 jäsentä)

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisen ehdokasasettelun kautta 16.−31.8.2021 välisenä aikana. Asettuakseen ehdolle ehdokas tarvitsee kaksi äänioikeutettua asiamiestä, jotka tekevät ehdokasasettelun ja kutsuvat ehdokkaan listalleen ehdokkaaksi. Vaalitapana Keskimaan edustajiston vaaleissa on suora henkilövaali. Suorassa henkilövaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat riippumatta ehdokaslistojen äänimääristä.

Tutustu tästä ehdokasasettelupalvelun EHDOKKAAN JA ASIAMIEHEN oppaaseen.

Näin asetut ehdolle

Ehdokasasettelun aloittaa aina asiamies, joka kutsuu ehdokkaan ehdokaslistalle

Ehdokkaaksi asetutaan sähköisen ehdokasasettelupalvelun kautta 16.-31.8.2021. Huom! Ehdokasasettelun aloittaa aina asiamies, joka kutsuu ehdokkaan ehdokaslistalleen. Kun ryhdyt ehdokkaaksi, tarvitset asiamiehiksesi kaksi äänioikeutettua asiamiestä (asiamies ja vara-asiamies), jotka käytännössä aloittavat ehdokasasettelun eli kutsuvat sinut listalleen ehdokkaaksi. Ehdokas ei voi itse ilmoittautua ehdokkaaksi.

 1. Kun asiamies on lisännyt tietosi ehdokasasettelupalveluun, saat siitä ehdokaskutsun sähköpostitse.
  (Jossain tapauksissa sähköposti voi ohjautua roskapostiin, joten tarkistathan roskapostilaatikon, jos viestiä ei kuulu.)
 2. Sähköpostitse saapuvassa ehdokaskutsussa on linkki, jossa tunnistautumisen ja tietojesi täydentämisen jälkeen pääset hyväksymään ehdokkuutesi.
 3. Kun ehdokkuutesi on hyväksytty saat sähköpostitse linkin, jonka kautta voit lisätä valokuvasi.
  (Jossain tapauksissa sähköposti voi ohjautua roskapostiin, joten tarkistathan roskapostilaatikon, jos viestiä ei kuulu.)
 4. Ehdokaslistojen julkistamisen jälkeen voit aloittaa oman vaalikampanjointisi. Äänestysaika on 4.−17.10.2021!

Ehdokasasettelun aikana julkaisemme tällä sivulla listaa asiamiehistä, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. Ehdokkaalle tarjotaan siis valmiita kontakteja, joihin voi olla yhteydessä ja pyytää nimensä lisäystä asiamiehen ehdokaslistalle. Asiamiehillä voi siis olla useita ehdokkaita samalla listalla.

 • Ehdokasasettelu on päättynyt 31.8.2021

 

Näin toimit asiamiehenä

Ehdokasilmoituksen laatiminen

Osuuskauppa Keskimaan vaalijärjestyksen mukaisesti vähintään kaksi jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voivat esittää jäsenalueellaan asuvan ehdokkaan/ehdokkaiden ottamista ehdokkaaksi vaaleihin sähköisen ehdokasasettelun kautta.

Ehdokasilmoituksen laatijoista yksi tulee nimetä asiamieheksi ja yksi varamieheksi. Ehdokasilmoituksen laatijoiden ja ehdokkaiden on oltava samalta jäsenalueelta. Kaikki ehdokasilmoituksen laatijat allekirjoittavat ehdokasilmoituksen. Allekirjoittaminen tapahtuu niin ikään sähköisen ehdokasasettelun kautta.

Ehdokasilmoituksessa voi olla enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin jäsenalueelta voidaan valita edustajiston jäseniä. Ehdokkaana tai allekirjoittajana voi olla vain yhdessä ehdokasilmoituksessa, eikä ehdokkaaksi asetettu voi olla ehdokasilmoituksen allekirjoittaja. Suorassa henkilövaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat riippumatta ehdokaslistojen äänimääristä.

Ehdokasilmoituksen sisältö

Ehdokasilmoituksessa on oltava:

 • Ehdokkaan tiedot (ehdokas täyttää)
  • etu- ja sukunimet
  • arvo tai ammatti
  • kotikunta
  • jäsennumero
  • sähköpostiosoite
 • Ehdokkaan suostumus
 • Asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot
 • Ehdokasilmoituksen laatijat (asiamies ja varamies) allekirjoittavat ehdokasilmoituksen, kun kaikki ehdokkaat on lisätty ilmoitukseen.

Ehdokkuuden hyväksymisen jälkeen ehdokas saa sähköpostiviestin, jossa on erillinen linkki valokuvaspalveluun. Valokuvauspalvelun kautta ehdokas pääsee toimittamaan valokuvansa, jota käytetään vaalimateriaaleissa.

Määräaikaan mennessä (31.8.2021 klo 23:59) jätetyt, sähköisesti allekirjoitetut ehdokasilmoitukset tarkastetaan S-vaalilautakunnan toimesta. S-vaalilautakunta pyytää tarvittaessa asiamiestä korjaamaan virheen tai puutteen ehdokasilmoituksessa. Korjaamiselle annetaan aikaa seitsemän (7) päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen. S-vaalilautakunta laatii hyväksyttyjen ehdokasilmoitusten perusteella ehdokaslistat jäsenalueittain.

Ehdokasasettelun aloittaa aina asiamies, joka kutsuu ehdokkaan ehdokaslistalleen. Ehdokasasettelupalveluun pääset kirjautumaan tästä.

Alla olevista ohjeista löydät tarkemmat ohjeistukset mm. ehdokasasettelupalvelusta.

Ohjeita ehdokasasettelun tueksi